Debatt

Det finns alldeles för många chefer

Dennis Andersson, ,
Till våra äldre måste det finnas pengar, skriver Dennis Andersson, Kommunistiska Partiet.
Foto:ANDERS WIKLUND / TT
Till våra äldre måste det finnas pengar, skriver Dennis Andersson, Kommunistiska Partiet.

I vårt Trelleborg skrivs det mycket om att kostnaderna för socialförvaltningen skenar.

Vi i Kommunistiska Partiet tycker precis som så många insändare redan konstaterat, till våra äldre måste det finnas pengar. Det är de som byggt vårt land och gjort det till vad det är. Är detta tacken efter ett långt arbetsliv? Ofta utan att legat samhället till last någon gång och alltid knegat och betalat skatt? Dessa stolta människor har alltid gjort rätt för sig och nu kräver vi att samhället gör rätt mot dem.

Hur är det möjligt att det sker dödsfall på Östergården och att det ”kanske” beror på personalbrist? Personalen och anhöriga vet och det skall bli intressant att se vad kommunens utredning kommer fram till. Klart är att någon måste stå till svars för vanvården av boende och personal.

Redan i februari reagerade vi i Kommunistiska Partiet på arbetsförhållandena inom socialförvaltningen och lämnade in en skuggmotion till kommunstyrelsens ordförande, och krävde att Trelleborg skulle satsa på personalen. Ge den arbetande personalen bättre arbetsförhållanden och högre lön genom att inför sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Vi pekade på att dagens situation gör personalen sjuk med skenande sjukskrivningar som resultat.

Det behövs fler händer i vården och färre chefer. Vi tillbakavisar alla idéer från kommunstyrelsen, att socialnämnden skall spara i verksamheten. Det går inte mer, tvärt om måste vi satsa på personalen och patienterna som inte får den hjälp och vård de så väl behöver och är värda.

Men vi har några givna sparförslag som vi kommunister kommer att driva i kommunen. Sänk politiker- och chefslönerna till en genomsnittlig arbetarlön. Men inte bara det, politikerna och cheferna skall naturligtvis ha samma pensionsavtal och avgångsvederlag som vi vanliga arbetare.

Skall det skäras skall det skäras i ledningen och byråkratin, det finns alldeles för många chefer. Avsätt genast de två överbetalda cheferna för näringsliv och hållbarhet. Tar ner besluten i organisationen för där sitter både kunnandet och hjärtat!