Annons

Det behövs en liten skola på landet

Jag tänker tillbaka på när jag var liten. Till skolan jag gick på. På något vis etsar sig de minnena kvar.
Publicerad 10 april 2018
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Föräldrar på Västra Alstad skola oroas över framtiden för skolan och därmed bygden.
Föräldrar på Västra Alstad skola oroas över framtiden för skolan och därmed bygden.Foto: Tomas Nyberg

Man minns sina lärare och skolkamrater, gården man lekte på och busschauffören som hämtade varje morgon, alltid samma klockslag.

Självklart är skolan i första hand till för barnens kunskapsinlärning, men man måste även kunna se till helheten. Till tryggheten, till vardagen.

Annons

Närheten till en skola är naturligtvis viktig, oavsett var en skolbarnsfamilj bor i kommunen. Men på en viktig punkt skiljer en mindre skola på landet sig mot en liten skola i stan. Skolan på landet är i många fall den enda sammanhållande länken i bygden och dessutom en förutsättning för bygdens fortsatta utveckling.

Alstad är en obetydlig landsbygdsort i kommunens utkant som varken har affär eller någon större service för den delen. Men det vi har är vi stolta över och en av de sakerna är vår skola, i nuläget är denna lilla skola, som funnits och fungerat i urminnes tider, nedläggningshotad.

I år kommer ingen förskoleklass att startas upp. Kommunen anser i dag att om inte skolan kan fylla ett elevantal på 20 elev per klass, kommer nya årskullar ej att startas upp. 20 elever. Jag tror sällan att klasserna någonsin varit så stora på Alstad skola. Jag tror inte ens att lokaler eller verksamheten i sig har underlag för detta. Där har ju aldrig gått så många elever.

Men trots detta har Alstad skola fungerat bra. Eleverna har nått sina kunskapsmål och skolan har bevarats och byggts ut under åren. Att kommunen väljer att inte starta upp en förskoleklass medför kanske att föräldrar som har barn i andra klasser väljer att flytta även dessa, då det inte är optimalt att ha syskon på olika skolor. Om elevantalet minskar i redan befintliga klasser, riskerar även dessa att flyttas.

Att stänga denna skola skulle slå väldigt hårt mot bygden och dess fortsatta utveckling. För många av skolans elever skulle en eventuell nedläggning innebära ett tredubbelt avstånd till närmaste skola, samt risk för splittring av syskon, då många av kommunens skolklasser är redan överfulla.

Bostadspriserna kommer med största sannolikhet att falla drastiskt då avsaknaden av skola skulle minska inflyttningen i närliggande byar. Småföretagare i närheten skulle förlora många kunder då invånarna drar sig mot de större orterna.

En liten skola på landet behövs. Den sammanhållande länken för bygden behövs. En tredjedel av invånarna i Trelleborgs kommun bor utanför tätorten, och vi är också medborgare som betalar skatt. Vi är också trelleborgare och landsbygden är också en del av denna kommun.

Melanie Johansson, Megan Ask och Marie Olsson med familjer

för

Facebookgruppen Vi som vill behålla förskoleklassen i V. Alstad skola

Annons
Annons
Annons
Annons