Annons

”Det är inte en naturlag att hamnen måste växa”

Många undrar nog hur folkomröstning om västlig eller östlig infart påverkar den egna vardagen. Hur vägen dras påverkar faktiskt hela kommunen då pengar som kunde gå till skola, vård och omsorg i stället läggs på att finansiera effekten av en östlig infart. 16,5 miljoner bara i driftsbudgeten redan för innevarande år.
Publicerad 31 augusti 2022
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Med en östlig infart, som kan vara klar om 13 år, får du mycket mer trafik från hamnen och mycket stora kostnader för kommunen, skriver Emil Samnegård (MP).
Med en östlig infart, som kan vara klar om 13 år, får du mycket mer trafik från hamnen och mycket stora kostnader för kommunen, skriver Emil Samnegård (MP).Foto: Tomas Nyberg

I överenskommelsen mellan kommunen och Trafikverket från år 2020 står det att befintlig västlig tillfart till hamnen ska utvecklas. Detta arbete har vi inte sett mycket av. Det står också att ett uppehåll ska göras med östlig hamninfart på obestämd tid. I stället för uppehåll som avtalet säger har kommunen tvärtemot ökat takten.

Enligt avtalet kan arbetet med östlig hamninfart bli aktuell ”när och om” det blir kraftigt ökade trafikflöden från och till hamnen. Det betyder att många fler lastbilar och personbilar ska trafikera våra gator. Det står också att kommunen är överens med staten att kommunen ska stå för hela kostnaden. Kostnaden har räknats ut av regeringens utredningstjänst och uppgår till 1,2 miljarder i 2019 års penningvärde.

Annons

Trafikverket säger nu att 2035 kan vara året ”när och om” det kan finnas behov för en östlig infart. Förutsatt att Trelleborg och våra kommuninvånare tar notan så finns det en öppning. Det beror på prognosen om att trafiken ska öka med 40 procent på nio år. 510 000 fler fordon per år till Trelleborg.

Frågan är nu vad du tycker. Vill du ha mycket fler lastbilar och personbilar till Trelleborg? Tycker du att kommunen och hamnen ska betala de orimligt höga kostnaderna i stället för staten?

Det blir tydligare och tydligare vad folkomröstningen om västlig eller östlig infart handlar om. Med en östlig infart, som kan vara klar om 13 år, får du mycket mer trafik från hamnen och mycket stora kostnader för kommunen.

”Det blir tydligare och tydligare vad folkomröstningen om västlig eller östlig infart handlar om.”
Emil Samnegård, gruppledare för Miljöpartiet i Trelleborg

Miljöpartiets val är att förbättra dagens västliga infart. Det kommer förbättra närmiljön för dem som bor längs dagens infart i närtid. Det kommer inte göra hål i den kommunala ekonomin. Moderaterna och Kristdemokraterna har med stöd av Sverigedemokraterna gjort att Trelleborg är den kommun i hela landet som satsar minst på grundskolan. Så kan vi inte ha det.

Det är inte en naturlag att hamnen måste växa och konkurrera ut andra sydsvenska hamnar. Så om du inte vill att kommun och hamnbolaget lägger över miljarden på att öka hamntrafiken med en halv miljon fordon, då vet du vad du ska rösta på i folkomröstning om infart den 11 september. Rösta för en västlig infart.

Emil Samnegård, gruppledare för Miljöpartiet i Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons