Annons

Den absolut bästa vården är den som inte behöver ges

Min ambition är att Skåne ska ha den bästa vården. För mig som centerpartist är det också extra viktigt med en nära vård i hela Skåne. Det är en vård med hög tillgänglighet. Men den absolut bästa vården är den som inte behöver ges. Den bästa vården är också den som inte uppfattas som vård men som leder till en bättre hälsa.
Publicerad 11 april 2019
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Satsningar på en förbättrad folkhälsa är en investering som på lång sikt betalar igen sig, menar Ola Olsson (C).
Satsningar på en förbättrad folkhälsa är en investering som på lång sikt betalar igen sig, menar Ola Olsson (C).Foto: Lasse Ottosson

För att Skåne ska kunna ha den bästa vården är arbetet för en förbättrad folkhälsa helt avgörande. Dessutom är det förebyggande arbetet a och o för att klara de framtida välfärdsutmaningarna. Eftersom en förbättrad folkhälsa inte bara leder till ett längre tryck på vården, utan gör också att fler personer kan komma i arbete. I förlängningen leder det till ökad skattekraft samtidigt som skattesatsen inte behöver höjas. För att inte tala om det minskade lidandet hos de drabbade personerna, både fysiskt och psykiskt.

Satsningar på en förbättrad folkhälsa är en investering som på lång sikt betalar igen sig. Här spelar det regionala utvecklingsarbetet en viktig hälsofrämjande roll. För hälsans skull är det avgörande att ha en meningsfull sysselsättning, ett socialt sammanhang runt om kring sig och fritidsaktiviteter. Spannet kan löpa brett från deltagande i den lokala idrottsföreningen och spontanidrott till musikframträdande och ett besök på det lokala museet.

Annons

Det är viktigt att se insatser för spontanidrott eller utbyggnad av cykelvägar som hälsofrämjande insatser. Ibland handlar det om att se det små frågorna för att kunna lösa de stora problemen. Med folkhälsa är det precis så. Cykelvägen som till exempel gör att barnen kan cykla till fritidsaktiviteten själva kan vara avgörande för att livspusslet ska gå ihop och att fritidsaktiviteten ska vara möjlig. Det ger folkhälsa för såväl gammal som ung.

Det är genom förebyggande arbete vi kan bekämpa drogberoende.

Det är genom förebyggande arbete vi kan bekämpa fetma.

Det är genom förebyggande arbete vi kan bekämpa psykisk ohälsa.

Samtidigt går det inte att tro att folkhälsoarbetet är någon quick fix. Långsiktigt strategiskt arbete är hörnstenen. Information och utbildningsinsatser är viktigt. Här spelar också miljön en viktig roll. Om vi inte har en politik som på allvar tar tag i klimathotet kommer det att så småningom få långtgående negativa folkhälsoeffekter, kanske inte för oss; men för våra framtida barnbarn.

För Centerpartiet i Skåne är folkhälsoarbetet viktigt, för det ger individen frihet att kunna leva sitt liv. Politiken måste kunna se både träden och skogen samtidigt för att kunna lösa framtidens hälso- och väldfärdsutmaningar: de små frågornas del i helheten och det strategiska långsiktiga arbetet.

Ola Olsson (C)

Annons
Annons
Annons
Annons