Annons

Demokratin måste ständigt utvecklas för ett starkare samhälle

Vi skakas fortsatt av vår omvärld där det fruktansvärda ryska kriget mot Ukraina fortsätter och det är alltmer tydligt att en allmän rösträtt på pappret inte räcker för en fungerande demokrati, vi måste slå vakt om våra grundläggande rättigheter.
Publicerad 5 maj 2022
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
I vår kommun finns olika grupper för ett större direktinflytande såsom ”Rädda vårt sjukhus”, skriver Ola Olsson (C).
I vår kommun finns olika grupper för ett större direktinflytande såsom ”Rädda vårt sjukhus”, skriver Ola Olsson (C).Foto: Tomas Nyberg

Människorna måste agera efter demokratiska principer och det förutsätter att vi har ett civilsamhälle med ideella föreningar och andra sammanslutningar som drivs demokratiskt och utgör en grund för människors engagemang i olika frågor.

Vi lever alla i en tid där demokratin inte kan tas för given. Vår mötesfrihet, liksom fakta och vetenskap ifrågasätts, i våra sociala medier sprids det som kallas ”alternativa fakta”. Många av våra förtroendevalda politiker och opinionsbildare drar sig från att kommentera, tystnar helt eller utövar självcensur för att undvika att tonläget höjs ytterligare på dessa plattformar.

Annons

Under 2021 var det hundra år sedan alla vuxna i Sverige fick rösträtt. Nu känns det redan som vi får följa upp detta 100 års jubileum med att visa en tilltro till vår demokrati som känns hotad både inifrån och utifrån. Tilltron till oss människor emellan måste vara så stark att vi kan hantera spridningen av falska rykten och ”nyheter”.

Samspelet mellan de förtroendevalda och väljarna måste utvecklas och avståndet måste krympas. Detta är något som alla förtroendevalda måste vara observanta på så att vi kan bibehålla ett högt valdeltagande.

”Vi lever alla i en tid där demokratin inte kan tas för given.”
Ola Olsson (C)

I vår kommun finns olika grupper för ett större direktinflytande såsom ”Rädda vårt sjukhus” och ”Fängelsefritt Trelleborg”. I vår grannkommun Svedala sade tre av fyra nej till ett fängelse i en folkomröstning och i Helsingborg vill nästan alla tvärtemot vad politikerna höll på att driva igenom om att sälja sitt energibolag.

Demokratin förutsätter att människor agerar efter demokratiska principer och det förutsätter ett aktivt samhälle med ett starkt föreningsliv. Demokratin måste ständigt återvinnas. Annars kan även svensk demokrati hamna i kris fortare än vi tror. I en levande demokrati är det viktigt att ha en miljö där man är öppen för att lära av och lyssna på varandra samt har respekt för fakta och våra mänskliga olikheter. Det finns utrymme för olika uppfattningar men man kan ändå lyssna och respektera varandras synpunkter.

Centerpartiet kämpar för:

• Att makten ska finnas så nära människor som möjligt.

• Att Sverige ska ha en allsidig och oberoende press i hela landet.

• Att lagar och regler ska gälla lika för alla.

Ola Olsson, Centerpartiet

Annons
Annons
Annons
Annons