Annons

Demokratin är allas vårt ansvar

I min uppväxt var det vanligt att många familjer samlades kring middagsbordet varje kväll och då ställs ofta samma frågor om hur dagen varit för var och en.
Publicerad 28 november 2021
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Att samlas runt middagsbordet och lyssnade på varandra om vad man lärt sig på skolan eller läst eller hört på nyheterna gör att man tidigt lär sig att det är okej att tycka på olika sätt, skriver Mats Sjöslätt (C).
Att samlas runt middagsbordet och lyssnade på varandra om vad man lärt sig på skolan eller läst eller hört på nyheterna gör att man tidigt lär sig att det är okej att tycka på olika sätt, skriver Mats Sjöslätt (C).Foto: Hasse Holmberg / TT

Alla lyssnade på varandra om vad man lärt sig på skolan eller läst eller hört på nyheterna. Således lärde sig många tidigt att det var okej att tycka på olika sätt.

Den grunden har många med sig för att diskutera, ifrågasätta, och fråga, något som för många lade grunden till sitt engagemang inom civilsamhället.

Annons

Vi lever alla i en tid där demokratin inte kan tas för given. Vår mötesfrihet. Liksom fakta och vetenskap ifrågasätts. Via sociala medier sprids det som kommit kallas ”alternativa fakta”.

Många förtroendevalda inom politiken, opinionsbildare tystnar eller utövar självcensur för att undvika att tonläget höjs ytterligare i sociala media. Det är ett intrång i yttrandefriheten men också mot det fria samtalet som är viktigt för demokratin. De antidemokratiska krafterna tar allt större plats där de skrämmer människor till tystnad genom sitt sätt att uttrycka sig.

Historien har lärt oss att när demokratin är hotad är när hot och hat sprids och de godas röster tystnar.

Endast 14 procent av världens befolkning lever i dag i liberala demokratier och det är en nedåtgående trend. Därför är det viktigt att var och en ständigt påminns om hur skör demokratin är, samtidigt som vi skall känna oss stolta över vårt civilsamhälle.

I dag ropas det högt efter mer statlig centralstyrning så fort ett problem eller missnöje uppstår kring våra offentliga verksamheter. Varför tror vissa att de som sitter i Stockholm vet bättre än oss skåningar om hur Skåne skall utvecklas och styras?Långsiktigt sett är det säkert bra med olikheter mellan regionerna och konkurrens med privata alternativ. Det sporrar till utveckling och fler nya idéer kommer fram som lyfter verksamheten ytterligare.

”Varför tror vissa att de som sitter i Stockholm vet bättre än oss skåningar om hur Skåne skall utvecklas och styras?”
Mats Sjöslätt (C)

En fråga som diskuteras lokalt är att de förtroendevalda skulle bli färre. Avståndet mellan väljare och de förtroendevalda har blivit längre och det är något vi måste vara observanta på så att inte valdeltagande sjunker. Olle Westerberg som var ordförande för den senaste Demokratiutredningen har utvecklat demokratifrågan ytterligare i sin bok ”Den hotade demokratin” och ser en allvarlig utveckling i att partiernas medlemsantal har sjunkit under senare år. Han förespråkar i sin bok skilda valdagar, vilket är demokratiskt klokt. Det finns ingen anledning för Sverige till skillnad från grannländerna att utse företrädare för riksdag, region och kommun på samma dag. De lokala frågorna riskerar att hamna i bakgrunden.

Demokratin måste ständigt återvinnas. Annars kan även svensk demokrati hamna i kris fortare än vi tror.

Bara för vi har förtroendevalda politiker så är det inte givet att medborgarviljan slår igenom. I Skåne finns exempel i Svedala, där de lokala politikerna ville etablera ett fängelse och i Helsingborg, där man ville sälja Öresundskraft och på båda orterna anordnade man folkomröstningar. I Svedala sade tre av fyra nej till ett fängelse och i Helsingborg ville nästan alla tvärtemot vad politikerna höll på att driva igenom. Formerna för demokratin håller på att förändras och i dag finns ökade önskemål för direktinflytande från medborgarna.

Mats Sjöslätt, Centerpartiet

Annons
Annons
Annons
Annons