Annons

Demokrati på riktigt

Socialdemokraterna ifrågasätter i en debattartikel (den 24 november) den modell för politisk styrning, som M, SD, KD och L har valt.
Publicerad 8 december 2022
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
De partier som inte fått en plats i presidierna VS, C och V skall ha en demokratisk möjlighet att sätta sig in i ärendena innan besluten fattas i respektive nämnd, menar skribenterna.
De partier som inte fått en plats i presidierna VS, C och V skall ha en demokratisk möjlighet att sätta sig in i ärendena innan besluten fattas i respektive nämnd, menar skribenterna.Foto: Andreas Mårtensson

Socialdemokraterna antyder, genom rubriksättningen ”Att jobba utan motstånd”, att styrformen är vald för att undvika motstånd. Vidare så anser Socialdemokraterna att det är onödigt arbete att informera oppositionen inför sammanträde i nämnden. M, SD, KD och L anser däremot att det är viktigt att informera samtliga partier om det politiska arbetet.

De styrande anser att det är viktigt att alla partier, även de i oppositionen som inte tillhör presidiet (som i de flesta fallen blir S), ska beredas möjlighet att få information inför nämndsammanträdena. De partier som inte fått en plats i presidierna VS, C och V skall ha en demokratisk möjlighet att sätta sig in i ärendena innan besluten fattas i respektive nämnd.

Annons

Välinformerade ledamöter i nämnderna har bättre förutsättningar att fatta välgrundade beslut. Därför har de styrande också inrättat nämnderna med åtta ledamöter (det finns åtta partier i fullmäktige) och givit samtliga partier förutsättningar att ha närvaro med ledamot i samtliga nämnder. Det är ett gemensamt ansvar att dessa platser fördelas på ett klokt och demokratiskt sätt.

Det kan vara på sin plats att påminna om att själva beslutet alltid kommer att fattas av nämndens ledamöter.

Med vårt förslag innebär det goda möjligheter för hela oppositionen, inte bara för Socialdemokraterna. Det är demokrati på riktigt.

Ann Kajson Carlqvist (M)

Mathias Andersson (SD)

Erik Lundström (KD)

Henrik Silfverstolpe (L)

Annons
Annons
Annons
Annons