Annons

Därför ser åsiktssidorna ut som de gör

Återigen fylls åsiktssidorna i Trelleborgs Allehanda, nu av Fängelsefritt Trelleborg.
Publicerad 9 april 2021
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Med referens till en folkomröstning i Svedala och kommande dito i Vellinge liksom i Trelleborg har Fängelsefritt Trelleborg lyckats koka ner alltsammans till en fråga om demokrati, menar skribenten.
Med referens till en folkomröstning i Svedala och kommande dito i Vellinge liksom i Trelleborg har Fängelsefritt Trelleborg lyckats koka ner alltsammans till en fråga om demokrati, menar skribenten.Foto: Johan Nilsson/TT

Tidigare var det uppmaningarna till trelleborgarna att underteckna en lista med syftet att få till stånd en folkomröstning gällande den kommande infarten till hamnen. Den senare är ju en direkt följd av att hamnen flyttats österut – orsakad av kommunens behov av mark för bebyggelse av centrala och västra delarna av hamnområdet. Med referens till en folkomröstning i Svedala och kommande dito i Vellinge liksom i Trelleborg har Fängelsefritt Trelleborg lyckats koka ner alltsammans till en fråga om demokrati (Trelleborgs Allehanda den 25 mars).

Utöver folkstyre, som inte förklarar någonting alls, finns inom forskningen ingen definition av vad demokrati är för något. Om detta är forskarsamfundet helt överens. I nämnda inlägg hävdar Fängelsefritt Trelleborg att Kriminalvården anser att demokrati ”är viktigt för deras verksamhet”. Men Kriminalvården syftar naturligtvis inte på någon folkomröstning à la Svedala, Trelleborg, Vellinge eller framflyttning av kommunala detaljplanebeslut i Trelleborg så att ett allmänt kommunalval först kan genomföras, utan på något helt annat.

Annons

Det Kriminalvården naturligtvis syftar på är de nationellt fastställda lagarna om dess verksamhet. Historiskt grundas dessa på en från 1800-talet successiv reformering till en human fångvård. Detta för att ersätta tidigare dödsstraff, arbetsläger, isolering och enbart förvaring av dömda. Det är denna demokrati som ligger till grund för Svensk kriminalvård som åsyftas av Kriminalvården när den uttalar sig om demokrati.

Inte en stund betvivlar jag att Kriminalvården dessutom föredrar en lokal acceptans för sina jätteinvesteringar och som är beredd att gå långt för att uppnå den. Men detta innebär ju inte att deras demokratiska nationella uppdrag – att för allas vårt bästa tillhandahålla fångvårdsplatser runt om i Sverige – får negligeras.

”Ett sådant skräckscenario skrämmer naturligtvis upp alla dem som likt Fängelsefritt Trelleborg och Söderslättspartiet inte vill ha någon som helst infrastrukturaktivitet i öster utan enbart i väster.”
Stephan Bladh

Med så helt olika användning av demokratibegreppet som manifesteras i Fängelsefritt Trelleborgs respektive Kriminalvårdens inlägg blir det fullständigt omöjligt för dem att använda det i fortsättningen. Min förhoppning är därför att båda parter lägger begreppet åt sidan och i stället koncentrerar sig på de allmänna åsikterna kring fängelseetableringen i Trelleborg.

Slutligen undrar jag om inte Fängelsefritt Trelleborg i själva verket är en utlöpare av det lögnaktiga Söderslättspartiet. Det partiet har nämligen redan insett att i den stund Trelleborgs kommun på olika sätt medfinansierar ett statligt fängelsebygge i östra Trelleborg kommer staten som tack och erkänsla att medfinansiera den östliga infarten till hamnen. Ett sådant skräckscenario skrämmer naturligtvis upp alla dem som likt Fängelsefritt Trelleborg och Söderslättspartiet inte vill ha någon som helst infrastrukturaktivitet i öster utan enbart i väster. Det är därför som åsiktssidorna ser ut som de gör.

Stephan Bladh, forskare vid LU och GU

Annons
Annons
Annons
Annons