Annons

Därför är den aktuella platsen i utkanten av östra Trelleborg lämplig

Svar till Fängelsefritt Trelleborg (den 14 februari).
Publicerad 20 februari 2021
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Kriminalvården arbetar för att bevara den biologiska mångfalden, till exempel genom anläggning av ängsmark där det är möjligt, skriver Anders Christensson.
Kriminalvården arbetar för att bevara den biologiska mångfalden, till exempel genom anläggning av ängsmark där det är möjligt, skriver Anders Christensson.Foto: Emma-Sofia Olsson/SvD/TT

Det är många faktorer som spelar in när platsen för ett nytt fängelse planeras. Inte minst är det viktigt att de placeras där det finns goda rekryteringsmöjligheter. Vår bedömning är att det i Trelleborg med omnejd finns just det befolkningsunderlag som behövs för att hitta personal till de många olika yrken som finns på ett fängelse.

Kriminalvårdens behov av fler platser ska också ses i ett större perspektiv, och det pågår nya byggprojekt på många olika platser i landet. Fängelsefritt Trelleborg undrar bland annat varför ett nytt fängelse inte kan placeras i Kristianstad, men där ligger Kriminalvården redan i startgroparna för att börja bygga ett nytt häkte. Det innebär att kapaciteten för häktet i Kristianstad utökas från dagens 29 platser till 100. En ansenlig kapacitetsökning, med andra ord. Till det kommer också de 115 platser som finns på den befintliga anstalten i Kristianstad.

Annons

Att det nya fängelset i Kalmar planeras cirka tre mil utanför tätorten, till skillnad mot den nuvarande anstalten som är placerad mitt i stadskärnan, är kopplat till att kommunen inte har möjlighet att anvisa mer central mark till Kriminalvården, samtidigt som det finns ett stort behov av ett nytt fängelse. Precis som när det gäller andra verksamheter så är idealet för Kriminalvården att ett nytt fängelse kan placeras på lämpligt avstånd från bostadsbebyggelse, att det finns infrastruktur som tillfartsvägar, och att det är enkelt för personalen att pendla till och från jobbet. Det gör den aktuella platsen i utkanten av östra Trelleborg lämplig.

”Det är inte Kriminalvårdens uppgift att ha synpunkter på kommunens arbete med detaljplanen, än mindre att överpröva de ställningstaganden som görs av Trelleborgs kommun.”
Anders Christensson

Vid etablering av ett nytt fängelse så har Kriminalvården att förhålla sig till de erbjudanden om mark som den aktuella kommunen kan erbjuda. En grundförutsättning här är att platsen uppfyller de krav som Kriminalvården satt upp för att kunna bedriva sin verksamhet. I Trelleborg har kommunen erbjudit kommunal mark som sedan tidigare till hälften är planerad som industrimark. Enligt kommunens fördjupade översiktsplan pekas även den resterande delen av marken ut som ett verksamhetsområde. Trelleborgs kommun har också gjort bedömningen att en kriminalvårdsanläggning ”är ett väsentligt samhällsintresse som kan anses ha skäl att ta brukningsvärd jordbruksmark i anspråk”. Det är inte Kriminalvårdens uppgift att ha synpunkter på kommunens arbete med detaljplanen, än mindre att överpröva de ställningstaganden som görs av Trelleborgs kommun.

Värt att lägga till är att Kriminalvården arbetar för en hållbar utveckling och bedriver ett aktivt miljöarbete som varje år redovisas till Naturvårdsverket. Konkret handlar det bland annat om att arbeta för att bevara den biologiska mångfalden, till exempel genom anläggning av ängsmark där det är möjligt. Här kommer kontakt att tas med Trelleborgs kommun för att se vilka åtgärder som kan vara lämpliga vid anläggandet av en ny anstalt.

Anders Christensson, chef för region syd, Kriminalvården

Annons
Annons
Annons
Annons