Cykelstaden Trelleborg

Debatt • Publicerad 6 september 2004

I översiktsplanen för Trelleborg finns inskrivet att nya cykelleder ska byggas. det är en god ambition. Ännu bättre vore det om den förverkligades. Det skriver Mats Sjölin, vänsterpartiet i Trelleborg.

Översiktsplanen för Trelleborg är ett samlat dokument för den fysiska planeringen i kommunen. Den innehåller riktlinjer för utbyggnad och markanvändning och har därmed en stark påverkan på miljö och trafik.

Här sägs att det totala transportsystemet skall planeras utifrån god miljöanpassning och hög trafiksäkerhet samt att de icke bilburna ska prioriteras i planeringen. Cykelvägnätet ska utökas, nya cykelleder mellan Trelleborg och Skegrie och Anderslöv samt längs kusten västerut mot Kämpinge ska prioriteras, en cykelväg längs väg 101, mellan Alstad och Anderslöv, skall utredas.

Översiktsplanens ambition är bra, men den måste också förverkligas. En del har gjorts men det är mycket som återstår. Det är dags att gå från ord till handling.

En ökad cykeltrafik är positiv ur miljö- och folkhälsosynpunkt, men förutsätter att trafikmiljön anpassas. Det måste vara säkert att cykla. Därför är det angeläget att utbyggnaden av cykelstråk ges en högre prioritet, inte bara i planerna utan också i verkligheten.

Trelleborgs kommun har beslutat att se till barnperspektivet i samband med alla beslut. När det gäller trafik så handlar barnperspektivet mycket om en bra trafikmiljö för de oskyddade trafikanterna.

För mig är ett levande centrum, ett centrum där alla kan samsas och där trafikmiljön utformas efter detta. Ett levande centrum hotas av externhandelsetableringar. I översiktsplanen finns en restriktiv hållning till dessa inskriven, men tyvärr har inte kommunfullmäktiges majoritet tillämpat översiktsplanen när handelsetableringar har beslutats.

Skall vi nå de nationella miljömålen, vilket är en förutsättning för ett långsiktigt hållbart samhälle, krävs det att biltrafiken minskar. Kommunen har genom sin planering en stark påverkan på möjligheterna att nå dessa miljömål.

Förutsättningar finns för att göra Trelleborg till en cykelstad. Frågan är om kommunen har tillräckliga ambitioner när det handlar om att prioritera och när det handlar om att genomföra beslut.

Frågan är också vilket ansvar Du som enskild kommuninvånare känner. Är Du beredd att bidra till en bättre miljö genom att ibland låta bilen stå och istället gå, cykla eller åka kollektivt?

22 september arrangerar MöTs-gruppen kampanjdagen "I stan utan min bil" i Trelleborg. Låt denna dag bli startskottet för familjens nya trafikbeteende!

Petter Birgersson petter.birgersson@allehandasyd.se
Så här jobbar Trelleborgs Allehanda med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.