Annons

”Coronakrisen visar vikten av fortsatt bredbandsutbyggnad”

Coronakrisen har gjort att många nu har sin arbetsplats vid köksbordet i stället för på kontoret.
Publicerad 14 maj 2020
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Coronakrisen har gjort att många nu har sin arbetsplats vid köksbordet i stället för på kontoret. För många av oss har detta fungerat utmärkt, för andra har tillgången till bredband visat vår sårbarhet, skriver fyra centerpartister i ett debattinlägg.
Coronakrisen har gjort att många nu har sin arbetsplats vid köksbordet i stället för på kontoret. För många av oss har detta fungerat utmärkt, för andra har tillgången till bredband visat vår sårbarhet, skriver fyra centerpartister i ett debattinlägg.Foto: Jessica Gow/TT

Digitala möten har ersatt fysiska möten. För många av oss har detta fungerat utmärkt, för andra har tillgången till bredband visat vår sårbarhet. Nu måste vi därför ta krafttag för att fortsätta bygga ut bredband.

Sverige är ett av Europas mest digitaliserade länder. Tyvärr räcker inte detta för att nå regeringens bredbandsstrategi. Målet är att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s redan år 2020 och att alla bör ha tillgång till stabila mobila tjänster senast år 2023. I dag är bara drygt 85 procent av alla företag och hushåll uppkopplade.

Annons

Att Sverige tappar tempo i utbyggnaden av bredband är allvarligt. Digitaliseringen av hela landet är viktig när det gäller många sektorer i samhället, inte minst för jord- och skogsbruket. De gröna näringarnas konkurrenskraft bygger på att teknikutvecklingen fortsätter.

En punkt i Januariavtalet handlar om att bygga ut den digitala infrastrukturen. För att nå våra bredbandsmål har vi identifierat fyra åtgärder som vi driver mot regeringen i förhandlingarna.

Öka den nationella finansieringen: Den senaste statsbudgeten innebar ökade bredbandssatsningar på 650 miljoner kronor, efter att Centerpartiet drivit på. Vi inser dock att detta inte räcker. Kommande år måste resurserna till bredbandsutbyggnaden öka ytterligare.

Ställ krav på myndigheterna: Regeringen skulle genom instruktioner, dialog och regleringsbrev till de myndigheter som är viktiga för bredbandsutbyggnaden kunna främja utbyggnadstakten.

Ställ krav på Sveriges EU-arbete: Under innevarande Landsbygdsprogram har Sverige årligen fått cirka 875 miljoner kronor från EU för att bygga ut bredband. Den nya programperioden som förhandlas just nu måste fortsatt innebära stöd för den svenska bredbandsutbyggnaden.

Ställ krav på Telia: Nedmontering av det gamla statliga telefonikopparnätet får inte ske om det inte finns en fullgod ersättning på plats.

Sverige ligger långt framme i utbyggnaden av bredband – men riskerar att tappa fart om vi inte också de kommande åren fortsatt kraftfullt investerar i vår digitala infrastruktur. Centerpartiet vill se ett högre tempo och ökade anslag så att vi når våra mål.

Anders Åkesson

vice ordförande i Trafikutskottet

Mikael Larsson

Annons

ledamot i Trafikutskottet

Ulrika Heie

ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet

Ola Olsson

ledamot i Skånes Regionala utvecklingsnämnd samt ledamot i kommunfullmäktige i Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons