Annons

C verkar för riktade nationella insatser inom förlossningsvården

Vi har den senaste tiden sett allt fler rapporter om att gravida kvinnor är oroliga inför sin förlossning runt om i landet. På samma sätt har vi sett rapporter om barnmorskor runt om i Sverige som larmar om en ohållbar arbetssituation. Från Centerpartiet ser vi allvaret i detta och ser behovet av att agera. Såväl nationellt som regionalt.
Publicerad 26 november 2021
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Centerpartiet vill se över arbetsförhållandena för barnmorskor i syfte att skapa hållbara arbetsvillkor och samtidigt få fler att stanna i yrket.
Centerpartiet vill se över arbetsförhållandena för barnmorskor i syfte att skapa hållbara arbetsvillkor och samtidigt få fler att stanna i yrket.Foto: Emil Langvad/TT

Politiken har ett stort ansvar för att upprätta säkra processer för att säkerställa en trygg vård. Det gäller för såväl patienterna, som i detta fall är de födande kvinnorna, såväl som för den anställda personalen.

Centerpartiet har länge haft kvinnohälsa som ett högt prioriterat område. Vi måste lägga mer fokus på förlossningsvården. Centerpartiet verkar för att nationella riktlinjer för förlossnings- och mödravård skyndsamt tas fram och implementeras och för att riktlinjer för hemförlossning ingår i dessa. Detta i syfte att säkerställa en jämlik vård oavsett var man bor i Sverige.

Annons

En gravid kvinna måste känna trygghet och veta att hon kommer bli väl mottagen och få en god vård när hon ska föda. Bristen på barnmorskor och en alldeles för hög arbetsbelastning medför att kliniker runt om i landet behöver stängas ner och verksamheten centraliseras. Kvinnor på landsbygden, inte minst i norra Sverige, riskerar att behöva färdas mycket långa sträckor för att få tillgång till vård, vilket i sin tur kan leda till förlossningsskador och ökad stress för mödrarna. Förlossning är påfrestande nog som det är, både fysiskt och psykiskt, utan ytterligare oro för platsbrist eller att inte få den vård man behöver.

”En gravid kvinna måste känna trygghet och veta att hon kommer bli väl mottagen och få en god vård när hon ska föda.”
Sofia Nilsson, Birte Sandberg och Warda Fatih (C)

Det behövs fler barnmorskor. Centerpartiet vill se över arbetsförhållandena för barnmorskor i syfte att skapa hållbara arbetsvillkor och samtidigt få fler att stanna i yrket. Här ser vi från Centerpartiet att fler småskaliga kliniker och en mer sammanhängande vårdkedja är en av nycklarna för en bättre arbetsmiljö. Genom att öka tillgängligheten vill Centerpartiet inrätta barnmorskeledda förlossningsverksamheter i direkt anslutning till akutsjukhusen.

Ur ett regionalt perspektiv så gavs det ett uppdrag i Region Skånes budget för 2021 att identifiera behov som är viktigast för att förbättra förlossnings- och mödrahälsovården i Skåne. Till detta avsattes sedan medel som kan användas för dessa åtgärder. Tyvärr har detta arbete försenats på grund av coronapandemin men är fortsatt högt prioriterat för oss. De flesta sjukhusen i Region Skåne är utan några särskilda uppsägningar och uppges inte ha svårt att få personal på förlossningsmottagningarna. Det finns dock en stark vilja från personalen att arbeta på andra sätt än de sedan länge etablerade och det behöver vi ta hänsyn till. Vi behöver se till att småskaliga kliniker kan fortsätta bedriva verksamhet och kunna erbjuda en sammanhängande vårdkedja från graviditet till förlossning och eftervård.

Centerpartiet anser att det ska vara enkelt och snabbt att få vård för eventuella förlossningsskador, något som också minskar om patienten får en god och effektiv vård vid förlossningen. Detta kan bara åstadkommas om det finns tillräckligt med personal på mottagningar nära patienterna, för att kunna tillgodose patientens behov när de uppkommer, och kunna bidra med psykologisk stöttning för att minska stress. Det krävs krafttag för att åstadkomma förbättring och en lyhördhet. Centerpartiet vill se en jämlik och nära vård, med hög tillgänglighet och goda arbetsförhållanden – i dag och i framtiden.

Sofia Nilsson (C)
, riksdagsledamot och ledamot i socialutskottet

Birte Sandberg (C)
, regionråd och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden

Warda Fatih (C)
, regionråd och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons