Annons

Bygg fängelset för att öka tryggheten

Jag vill ge ett nyanserat kommuninvånarperspektiv i fängelsefrågan. Motståndets huvudargument är att fängelset ska byggas på åkermark värderad i klass 10. Frågan är ju då hur många motståndare som inte vill bygga fängelset på åkermarken och hur många som inte vill bygga något fängelse alls i Trelleborg? Gruppens benämning Ett fängelsefritt Trelleborg ger oss en viss ledtråd.
Publicerad 20 augusti 2021
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Kriminalvårdens anstalt Hall utanför Södertälje.
Kriminalvårdens anstalt Hall utanför Södertälje.Foto: Björn Larsson Ask / Svd / TT

Oavsett vill jag lägga fokus på åkermarken, som ägs av kommunen och arrenderas ut för att brukas rent tillfälligt. Hälften av marken är detaljplanerad som industrimark sedan 1990-talet och utpekad som verksamhetsområde. Den nya åkermarken som ska tas i anspråk är utpekad i gällande fördjupade översiktsplan som verksamhetsområde efter 2025. Detta innebär att om någon sökt bygglov för avsett bruk på den mark som är detaljplanerad som industrimark, så skulle detta inte kunnat nekats och samma gäller på resterande mark efter 2025. Om åkermarken är den brännande punkten och anledningen till motståndet, så borde väl motståndarna agerat i frågan om marken långt tidigare?

Vidare till vad jag tror är huvudfrågan för de flesta som säger nej till ett storfängelse i Trelleborg, nämligen att många känner sig otrygga inför att ha ett stort antal kriminella i sin omedelbara närhet. Frågan är ju då om det anses bättre att ha kriminella i frihet i Trelleborg, när platser saknas på våra fängelser?

Annons

Om man lägger ihop de få tillfällen incidenter faktiskt inträffar, med det extremt stora antalet farliga personer som förvaras i dessa anläggningar, så får man genast en annan förståelse för det skickliga arbetet som dagligen utförs och hur hög säkerheten faktiskt är rent procentuellt. Jag har själv arbetat på det säkraste fängelset vi tidigare hade i Skåne, nämligen anstalten Kirseberg i Malmö. Jag kände mig personligen mycket tryggare i fängelset, än vad jag gjorde en utekväll på stan. Anstalten Kirseberg var placerad mitt i ett bostadsområde med bland annat en skola som närmsta granne. Vad jag känner till var det aldrig någon runt fängelset som var i någon fara alls under de 100 år det fungerade som anstalt.

Många tycker att ett fängelse bör placeras någonstans ute i ödemarken och den känslan är lätt att relatera till, men väldigt svår att motivera om man känner till logistiken kring ett fängelse. Intagna behöver transporteras under sin verkställighet, för att byta anstalt, deltaga i domstolsförhandlingar, besöka sjukhus, slussas ut genom permissioner med mera, dessutom har Kriminalvården en skyldighet att se till att de intagna kan upprätthålla kontakten med sina nära anhöriga under verkställigheten. Detta innebär att logistiken skulle belasta skattebetalarna rejält mycket mer vid en avsides placering. Ett fängelse kan av säkerhetsskäl inte placeras bortom vissa godtagbara avstånd från till exempel sjukhus och räddningstjänst. Vidare kan man konstatera att ett storfängelse med 450 platser skulle kunna generera upp till 300 anställda, vilket också ställer stora krav på den geografiska placeringen för möjlighet att möta bemanningsbehovet. Kriminalvården har haft flera år på sig att analysera frågan om den mest fördelaktiga geografiska placeringen och kunskapen ligger ju oftast hos de som besitter mest erfarenhet i området.

Ett storfängelse kommer att skapa upp till 300 nya jobb hos en statlig trygg arbetsgivare. Till skillnad från andra arbetsgivare, så kommer Kriminalvården att ha en trygg framtid oavsett klimatförändringar, pandemier eller andra prövningar som kan tänkas uppstå.

För att kunna upprätthålla en levande stad krävs ökad sysselsättning i staden och en viss service. Dessa nya arbetstillfällen kommer att skapa en större efterfrågan och en vardagligt högre konsumtion.

Om ni är trötta på den eskalerande våldsspiralen och det alltmer otrygga samhället kan ni aktivt påverka detta genom att ge fler kriminella platser i anstalt.

Malin Yngvard, Riksombudsman Sverigedemokraterna

Helmuth Petersén, Oppositionsråd Sverigedemokraterna Trelleborgs kommun

Annons
Annons
Annons
Annons