Annons

Bygg dubbelspår mellan Trelleborg och Malmö

Konkurrensen är snedvriden mellan järnväg och väg. Järnvägen har varit styvmoderligt behandlad under många år medan vägnätet har byggts ut kraftigt.
Publicerad 19 januari 2019
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skribenten vill se mer godstrafik på järnväg från Trelleborgs hamn.
Skribenten vill se mer godstrafik på järnväg från Trelleborgs hamn.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Järnvägen har höga banavgifter. Många utländska chaufförer från forna öststaterna kör här för dåliga löner och har inte det säkerhetstänkande som vi har. Det är brist på trafikpoliser som kan övervaka att trafiksäkerheten efterföljs. Här bör politikerna ta sitt ansvar och se till att polisen får bättre resurser och järnvägen får bättre förutsättningar för att konkurrera på lika villkor som vägtrafiken.

Enligt uppgifter i media har hamnarna i Trelleborg och Ystad tappat 70 respektive 85 procent av godstrafiken på järnväg.

Annons

Detta trots att politikerna säger sig vilja satsa på järnväg.

Det finns starka krafter för att det ska byggas en sexfilig motorväg mellan Trelleborg och Helsingborg. Det är ett mycket befängt förslag med tanke på alla vackra ord om hur vi ska satsa på miljön.

I stället bör det byggas dubbelspår mellan Trelleborg och Malmö samt på Lommabanan. Allt gods mot Göteborg och Norge kan gå via Lommabanan. Det bör satsas på mer gods på järnväg.

Det har gjorts stora investeringar i Rostocks hamn för att möjliggöra för snabbare och tyngre godståg. Sträckan mellan Trelleborg och Rostock är en viktig länk för godstrafiken. Den stora bristen finns i det svenska järnvägsnätet.

Enligt VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, betalar inte den gränsöverskridande vägtrafiken sina samhällsekonomiska kostnader till skillnad mot järnvägen. En orsak är att det köps billigare drivmedel utomlands som delvis förbrukas i Sverige.

Politikerna måste börja inse vikten av ett utbyggt järnvägsnät. Dubbelspår mellan Trelleborg och Malmö samt längs Lommabanan är ett exempel.

Christer Wilhelmsson

ordförande Järnvägsfrämjandet

Annons
Annons
Annons
Annons