Annons

Bostadsmarknaden har många kugghjul som behöver justeras och trimmas

För att säkerställa allas rätt till en bostad måste staten ta ett större ansvar för bostadspolitiken. I ljuset av detta är LO:s nyligen framlagda förslag om ett statligt allmännyttigt bostadsbolag viktigt och något regeringen borde inrätta.
Publicerad 19 september 2019
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
För att säkerställa allas rätt till en bostad måste staten ta ett större ansvar för bostadspolitiken, menar två socialdemokratiska riksdagsledamöter.
För att säkerställa allas rätt till en bostad måste staten ta ett större ansvar för bostadspolitiken, menar två socialdemokratiska riksdagsledamöter.Foto: Tomas Nyberg

Bostadsbristen är omfattande. I Skåne är det underskott på bostäder i 28 av 33 kommuner, enligt Länsstyrelsens bostadsmarknadsanlys för 2019. Tittar man bara på centralorterna så är det endast Örkelljunga som uppger att de har balans på bostadsmarknaden.

Det har under lång tid byggts för få lägenheter i förhållande till befolkningsutvecklingen. Trots att Skåne är det län som i störst utsträckning använt sig av det statliga investeringsstödet för hyresrätter och lyckats öka byggandet till rekordnivåer råder fortsatt bostadsbrist.

Annons

Dessutom är det ett stort problem att den nyproduktion som sker kan ändå inte efterfrågas av de grupper som har störst utmaningar att få en lägenhet. För att en lägenhet i nyproduktion kostar för mycket.

På många ställen i landet, varav flera kommuner i Skåne är det därför svårt för låg- och medelinkomsttagare att hitta någonstans att bo. Att få tillträde till bostadsmarknaden och en lämplig bostad är en social rättighet. I dag har alltså inte alla samma förutsättningar att få en bostad. Detta skapar ojämlikhet. Men att bostadsmarknaden fungerar är också en viktig framtidsfråga. Det är avgörande för en stabil ekonomi och Sveriges möjlighet till global konkurrenskraft.

Bostadsmarknaden har många kugghjul som behöver justeras och trimmas. Effekten kommer inte att ske direkt och de som hittills har tjänat på dagens bostadspolitik behöver vara med och bidra till framtidens. En effektiv bostadspolitik handlar om fler bostäder som fler kan efterfråga men också om ett upprustat befintligt bestånd och en ökad rörlighet.

Allmännyttan fyller här en central funktion. Kommunerna har bostadsförsörjningsansvar men alla kommuner tar inte det ansvaret fullt ut. I Lomma och Staffanstorp finns exempelvis inget allmännyttigt bostadsbolag vilket gör att dessa kommuner har avhänt sig ansvaret och överlåtit till marknaden att ta helt ansvar för byggandet. Således byggs det väldigt få hyresrätter i dessa kommuner. I tider av bostadsbrist blir det extra anmärkningsvärt att inte alla kommuner är med och tar ansvar för en fungerande bostadsmarknad. Och det drabbar de människor som har som svårast att få tillträde till bostadsmarknaden.

Samtidigt som kommunerna behöver ta ansvar för att det byggs mer skulle ett statligt allmännyttigt byggbolag kunna komma åt bristen på konkurrens i byggbranschen som driver upp priserna på bostäder. Dagens situation med höga avkastningskrav för byggbolagen och att det byggs mest för dem med höga inkomster måste ändras. Ett statligt byggbolag med lägre avkastningskrav skulle skapa prispress i byggsektorn och bidra till att det byggs fler hyresrätter med rimliga hyror.

Marianne Pettersson (S)

riksdagsledamot Trelleborg

Niklas Karlsson (S)

riksdagsledamot Landskrona

Annons
Annons
Annons
Annons