Annons

Börjar Kustvind och bolagets ägare att bli desperata?

Kustvinds senaste utspel att erbjuda ett fast pristak på 89 öre per kWh för privatpersoner boende i Skurups och Trelleborgs kommuner andas desperation.
Publicerad 9 januari 2023
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Det går utmärkt att bygga havsbaserad vindkraft längre ut än 8 kilometer från kusten, skriver Rickard Nilsson, ordförande i Föreningen Rädda sydkusten.
Det går utmärkt att bygga havsbaserad vindkraft längre ut än 8 kilometer från kusten, skriver Rickard Nilsson, ordförande i Föreningen Rädda sydkusten.Foto: Arkiv

Skurup och Trelleborgs kommuner har sagt ett tydligt nej till vindkraftsbolaget Kustvinds planer att bygga en vindkraftsindustri med över 300 meter höga kraftverk så nära som 8 km från kusten mellan Abbekås och Smygehamn. Det innebär att kommunerna kommer att använda sin vetorätt, som man nyligen fått mandat till från medborgarna, om och när Kustvinds ansökningsprocess kommer så långt.

Om det här projektet inte blir verklighet kommer den norska huvudägaren Magnora, Kustvinds VD och övriga aktieägare inte att kunna göra den “exit” de planerar. Det vill säga sälja av projektet till en annan, större aktör och ”casha in”.

Annons

Det är så här invånare och politiker bör förstå Kustvinds senaste utspel – att erbjuda ett fast pristak på 89 öre per kWh för privatpersoner boende i Skurups och Trelleborgs kommuner – om bolaget får bygga sin planerade vindkraftsindustri.

Börjar Kustvind och bolagets ägare att bli desperata?

Det här så kallade erbjudandet till boende i Skurup och Trelleborg är en testballong. Även under antagandet att upplägget är juridiskt genomförbart, är det mycket tveksamt om bolaget ens räknar med att skarpt lansera sitt erbjudande. En intresseanmälan är inte juridiskt bindande, och bolaget har inte förbundit sig till någonting alls i nuläget.

Men som en sista (?) utväg tar nu Kustvind och bolagets huvudägare till det här greppet, och vänder sig direkt till boende i Skurup och Trelleborg med nya lockrop: 89 öre/kWh i tio år – visst låter det attraktivt – och nästan för bra för att vara sant? Det här gör bolaget för att till varje pris försöka skapa opinion för sitt projekt och för att sätta press på kommunerna att inte utnyttja sin vetorätt.

”Vi utgår ifrån att de politiska majoriteterna i Skurup och Trelleborg inte kommer att låta sig påverkas av ett utspel som återigen låter för bra för att vara sant.”
Rickard Nilsson, ordförande i Föreningen Rädda sydkusten

Det är inte första gången Kustvind gullar med invånarna i Skurup och Trelleborg. Heller inte första gången det känns som om företaget presenterar sina budskap så att kommuninvånarna ska tro att de ägnar sig åt ideell verksamhet. Kustvind har flertalet gånger under 2022 bland annat påstått att invånarna i Skurup och Trelleborg får lägre elpriser om bolaget får bygga sin vindkraftsindustri så nära som 8 km från kusten. Men, som de flesta nu förstår, fungerar det inte så på den svenska elmarknaden. Bolaget och olika lobbyorganisationer har även frekvent lockat med bygdepengar och annat för att smörja kommunpolitiker och för att mala ned det lokala motståndet – allt med syfte att få klartecken till en, enligt vår mening, ohållbar vindkraftsindustri onödigt nära kusten.

Med stöd av ett fortsatt högt elpris vill Kustvind nu påverka det politiska styret i Skurup och Trelleborg så att de i något läge ändrar sin ståndpunkt, under innevarande mandatperiod eller inför valet 2026. Anta att Kustvind under vintern 2023 trumpetar ut att “50 procent av kommuninvånarna vill köpa billig el av oss”. Pressen på kommunerna att inte utnyttja vetorätten kommer självklart att öka.

Vi utgår ifrån att de politiska majoriteterna i Skurup och Trelleborg inte kommer att låta sig påverkas av ett utspel som återigen låter för bra för att vara sant.

• Låt inte kortsiktig populism få förstöra människors livskvalitet och sydkustens unika naturområden för alltid, längs en av landets mest attraktiva kuststräckor!

• Det är oacceptabelt att låta Kustvind bygga sina kraftverk onödigt nära land och orsaka omfattande störningar för både människor och natur när det finns enorma utpekade områden för vindkraft lägre ute till havs.

• Det går utmärkt att bygga havsbaserad vindkraft längre ut än 8 kilometer från kusten och dessutom med ett mycket större tillskott av ny el för södra Sverige. Då är det också mer hållbart.

Rickard Nilsson, ordförande i Föreningen Rädda sydkusten

Annons
Annons
Annons
Annons