Annons

Bidragen till studieförbunden används för en levande och stark Trelleborgs kommun

Det är riktigt som Mikael Rubin (M) säger i Trelleborgs Allehanda (den 15 december), att Trelleborg tillhör de kommuner i landet med högst bidrag till studieförbunden sett till folkmängd. För det har Trelleborg blivit uppmärksammat och erkänt som en föregångskommun inom folkbildningen i Sverige.
Publicerad 20 december 2018
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skribenterna pekar på studieförbundens breda verksamhet, till exempel mobilkunskap för seniorer.
Skribenterna pekar på studieförbundens breda verksamhet, till exempel mobilkunskap för seniorer.Foto: Henrik Montgomery/TT

Däremot är Mikael Rubin felaktigt ute när han säger att studieförbunden får bidrag från kommunen för att betala för friska vuxnas kurser i franska och aktiekunskap. Studieförbunden får bidragen för att kunna genomföra verksamheter och insatser som bidrar till att stärka och utveckla Trelleborgs kommun.

Här finns insatser för att motverka ungas psykiska ohälsa, för att ge möjlighet till äldre att leva ett hälsosamt liv hela livet, för att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att delta i kulturlivet, för att ge nyanlända språkträning och kontaktytor med etablerade svenskar, för att seniorer ska kunna använda digitala tjänster via mobiltelefoner. Men också för att kunna erbjuda föreläsningar, utställningar, föreställningar och andra kulturprogram till Trelleborgs invånare.

Annons

Det är också så att vi tack vare det kommunala bidraget har möjlighet att ge det lokala föreningslivet stöd och service i form av att låna våra lokaler, hjälp med inbjudningar och anmälningar, ta hand om faktureringar och i vissa fall till och med vara arbetsgivare när föreningar anlitar frilansande kulturarbetare till olika programverksamheter. Den möjligheten minskar drastiskt med det nya styrets förslag att halvera bidraget till studieförbunden. Och det är inte alls säkert att föreningarna har möjlighet eller är intresserade av att ta hand om det själva trots en väntande höjning av föreningsbidraget.

Den kursverksamhet som Mikael Rubin hänvisar till i fredagens artikel är en mindre del av vår verksamhet i Trelleborgs kommun och är i stort sett självbärande. Det är vår samhällsnyttiga folkbildning för personer, grupper och föreningar som mest behöver bildningsinsatser som kommer att drabbas av nedskärningen. Det finns risk att kommunen själv kommer att få bära kostnaden för de uteblivna folkbildningsinsatserna.

Låt oss istället se hur folkbildningen som en central del av den idéburna sektorn och det offentliga tillsammans kan verka för ett levande och starkare Trelleborg. Precis i den anda som överenskommelsen Trelleborg Tillsammans bygger på! Eller står inte kommunen längre bakom den?

Eva Karin Hempel

ordförande Studieförbundet Vuxenskolan Skåne

Åsa Björk

regionchef Studieförbundet Vuxenskolan Skåne

Annons
Annons
Annons
Annons