Annons

Behovet av ringväg och logistikcentra

EU-kommissionär Maria Tamanakis, ansvarig för marina frågor, och de båda generalsekreterarna Karl Falkenberg och Lowri Evans, ansvariga för de marina sjötransportverkssamheterna inom EU, framhåller samstämmigt att inom Östersjöregionen avses sjötransporter mellan HELCOM-länderna hårdprioriteras i förhållande till alla landstransporter inom EU över längre distanser.
Debatt • Publicerad 10 oktober 2013

Det högprioriterade statliga och överstatliga ansvaret att av miljöskäl på alla sätt verka för att öka godstransporterna mellan EU-länderna sjövägen utgör kärnan i högprioriterade åtgärdsplaner för Östersjöområdet med syftet att öka godstransporterna sjövägen språngvis inom en femårsperiod.

EU-kommissionen ser oerhört positivt på de ansträngningar som görs av Trelleborgs hamn tillsammans med ansvarskännande redare för att reducera utsläppen i luft av fosfor och kväve från sjöfarten. I vatten har den moderna färjetrafiken i vår hamn redan helt slutat att släppa ut andra vätskor än rent kylvatten under färd. Trelleborgs hamn är på väg att en av världens renaste hamnar.

Annons

Under 2014 pågår fullskaleförsök med Stenafärjor med att konvertera sina motorer till drift med metanol, det i dag renaste fartygsbränsle som kan direkt användas av befintliga moderna färjor sedan motorerna konverterats. Sten Line planerar nu för att under perioden 2014-2018 konvertera inte mindre än 25 existerande färjor till drift på metanol.

Det är en gigantisk miljöförbättring som detta innebär. Färjorna i Trelleborg kommer att reducera luftutsläppen av kväveoxider, svaveloxider och CO2 så mycket, att ökade transporter sjövägen skapar ett totalt paradigmskifte. De kommer att rena luften i vårt kustområde under överfarterna i en så hög grad att EU-kommissionen ser ytterligare anledningar att underlätta en snabb ökning av dessa godstransporter via vår redan miljöeffektiva hamn.

Ett uppmarschområde för vår godshantering i Trelleborgs östra industriområde kommer att kunna erbjuda lastbilschaufförer och containertransportörer optimala omlastningsförhållanden med ett snabbare och effektivare godsflöde via vår hamn för både sjö- och landsidan, precis så som EU-kommissionen vill och kräver.

Det är oerhört viktigt för hela EU att de här sjötransporteffektiviseringarna och godsvolymökningar sjövägen under 2014-2020 förverkligas.

Trelleborgs, Östersjöns och Sveriges viktigaste exporthamn har ett optimalt geografiskt läge, och tillgång till stora redan gjorda förberedelser för den ökning till en dubbelt så stor transportkapacitet, som EU under den kommande femårsperioden vill utnyttja maximalt, för nationens och EU:s bästa.

Vägverket lokalt må inom sin nuvarande strukturplanering inte har haft denna utveckling inplanerad, men det får inte leda till att hamnens godsverksamhet inte kan öka. Därför är det nu särskilt viktigt för vår regering och dess och vår infrastrukturminister att tillsammans med EU skapa optimala förutsättningar för den planerade godsflödesökningen.

Trelleborg och våra rederier är som trendsetters för en renare sjöfart är mycket uppskattade av de namngivna nyckelpersonerna. Fortsatta investeringar i fullskala kommer successivt att inom vår tid skapa en renare Östersjö.

Europavägen färdig som ringled i nutid frigör vår stadskärna från tung genomfartstrafik och skapar de optimala omlastningsmöjligheter för godset som behövs inom den kommande femårsperioden. Att detta är ett överstatligt och statligt centralt huvudintresse som inte kan inte nog understrykas.

Kommunens tjänstemän förespråkar för övergången över den känsliga Dalköpingeån fysiska kompensationsåtgärder som helt skyddar denna å och dess dalgång. I åns nedre del, där vägöverfarten till Östra industriområdet avses ske, avses avsevärda förbättringar ske, som skulle göra att ån inte längre översvämmas och bredda ut i Dalabadet vid varje skyfall såsom i dag. Därmed kan badbarheten i badet vidmakthållas också efter skyfall, och biodiversiteten längre upp i ån säkras.

Nilla Olsson
Sten Björk (S)
Så här jobbar Trelleborgs Allehanda med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons