unlock

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

  1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  3. E-tidning
  4. Söksearch
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Behövde hela verksamheten stängas?

I ett försök att minska smittorisken bland deltagarna i den dagliga verksamheten i Trelleborg beslutades det att från den 14 april till den 31 maj skulle denna stängas (detta förlängdes till 21 juni och kan bli längre).
Skribenten är kritisk till att kommunen stängt den dagliga verksamheten på grund av coronapandemin.
Skribenten är kritisk till att kommunen stängt den dagliga verksamheten på grund av coronapandemin.
Foto: Annica Jönsson/arkiv
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Alla med insatsen fick besked via brev, undertecknat av Jessica Hahne tf verksamhetschef LSS.

Man stängde deras arbetsplats, de blev fråntagna sin dagliga rutin och fasta punkt – de skulle stanna hemma. Kommunen ansåg att alla tillhörde riskgrupp men att ha en IF (intellektuell funktionsnedsättning) innebär inte per automatik att man tillhör riskgrupp.

Efter en del mejl fick vi veta vem/vilka som tagit beslutet. I kommunen finns det en Covid19-grupp bestående av alla förvaltningschefer.

Min undran är: har de blivit presenterade olika alternativ? Behöver hela verksamheten stängas? Kan man anpassa verksamheten efter rådande omständigheter?

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på trelleborgsallehanda.se, appen MinTA och e-tidning tis, tors, lör. 159 kr per månad!

I Malmö, Vellinge och Svedala har man inte stängt – man har anpassat.

Någon vecka efter stängningen framkommer det även att man gör skillnad på deltagarna. Varför kan man undra – är alla inte lika mycket värda?

Bor man:

i gruppbostad så är det nästan ”som vanligt”. Personalen från den dagliga verksamheten är placerade på de olika boendena i kommunen och bedriver daglig verksamhet.

hemma hos föräldrarna (som inte arbetar i samhällsviktig verksamhet) så lämnas man ”vind för våg”. Det blir föräldrarnas ansvar att ta hand om sitt vuxna barn.

hemma hos föräldrar som arbetar i samhällsviktig verksamhet så har dessa möjlighet att ansöka om annan insats i LSS.

i enskild lägenhet och har hjälp av boendestödjare så får man också klara sig själv. Boendestödjaren kommer inte längre hem till personen – skyller på besöksförbud!

För dem som har insatsen personlig assistans anser kommunen att omsorgen är ombesörjd och dessa får klara sig själv.

LSS innehåller tio preciserade insatser för särskilt stöd och särskild service. Två olika insatser med olika syften och innehåll är daglig verksamhet (DV) och personlig assistans (PA).

DV ska ge en meningsfull sysselsättning, struktur i vardagen, social gemenskap och ökad delaktighet i samhällslivet.

PA ska vara ett stöd till den som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med sina grundläggande behov (till exempel personlig hygien, måltider eller kommunicera med andra människor).

Inför varje förändrad verksamhetssituation skall det göras risk- och konsekvensanalyser för gruppen och för varje deltagare. Detta har gjorts av LSS- ledningen – personer som inte dagligen är i verksamheten och inte känner deltagarna. Analyserna borde vara gjorda av personal från den dagliga verksamheten i nära samarbete med den berörda deltagaren och eventuell personlig assistent (i analyserna har de personliga assistenterna tilldelats ansvar för att åtgärder blir gjorda för de konsekvenser man vet kommer att uppstå – uppgifter vi aldrig fått veta om vi inte begärt ut handlingarna).

Frågorna till Covid19-gruppen är:

• Fick ni ett ordentligt beslutsunderlag att ta ställning till när ni tog beslutet att stänga den dagliga verksamheten?

• Fick ni veta att stängningen skulle innebära olika konsekvenser för deltagarna? Några skulle få fortsatt nästan vanlig daglig verksamhet andra inte.

• Fick ni ta del av de risk- och konsekvensanalyserna som skulle vara gjorda för var och en av deltagarna?

LSS-verksamhet är en samhällsviktig verksamhet vilket betyder att den ska kunna bedrivas så att samhället kan fungera och erbjuda nödvändig service, omvårdnad och trygghet även vid ett utbrott av smitta. Kommunen har fortsatt ansvar för att den beviljade insatsen förblir verkställd om än i anpassad form.

Självklart anser jag att varje individ ska bidra med vad den kan för att minska smittorisken i dessa tider. Vi ska följa restriktionerna. För en del av deltagarna fungerar en stängning, för andra ställer det till problem (matvägran, sömnsvårigheter, oro, stress och till och med ökad smittorisk). Varken Folkhälsomyndigheten, IVO eller Socialstyrelsen har rekommenderat stängning av daglig verksamhet.

Tina Pettersson

mamma och ordförande i FUB Trelleborg

Svar direkt: Kommunens fokus är att med alla tillbuds stående medel förhindra smittspridning och skydda våra kommuninvånare. Vi har agerat snabbt vilket visat sig vara en framgångsfaktor enigt IVO.

Kommunledningens beslut har vilat på den information kommunen haft kring utvecklingen av pandemin i kombination med de förutsättningar våra verksamheter har vilket kan skilja sig mellan kommuner. Det har inneburit påfrestningar för många. Pandemin har varit en utmaning för samtliga verksamheter i socialförvaltningen den här våren.

Vi är väl medvetna om det, men det har varit oerhört viktigt för oss att skydda våra målgrupper. Vårt resultat så här långt är att vi inte haft någon bekräftad smittad inom LSS-verksamheter. Vi har heller ännu så länge inte haft någon smittad på våra särskilda boenden.

Vi följer utvecklingen noga och så fort vi bedömer att verksamheterna kan återgå till normal drift kommer vi givetvis att göra det. Vi har för att kompensera försökt göra allt för att hitta individuella lösningar. Det är väldigt tråkigt du inte är tillfreds med den lösningen. Vi hoppas därför att alla i Trelleborg nu verkligen hjälper till genom att hålla i och hålla ut så att vi kan driva våra verksamheter så nära det normala som det är möjligt i höst igen.

Fredrik Geijer

kommundirektör

Annikki Tinmark

förvaltningschef