Annons

Båda länkarna behövs i framtiden

Öppet brev till Bertil Larsson (SÖS).
Debatt • Publicerad 27 januari 2014

Bertil,

jag vill be Dig byta stift i grammofonen, vidga Dina vyer och tillsammans med mig aktivt medverka till det Trelleborgs medborgare har enats om, att skapa goda förutsättningar för en ljusnande framtid för sjötransporterna av gods mellan vår och de andra hamnarna i Östersjön, en långsiktigt hållbar miljöstrategi med en grön stor- och småskalig energiproduktion, en fossilbränslefri fordons- och sjötrafik och ett genuint kretsloppssamhälle med god näringsbalans inom vår lantbrukssektor.

Annons

Detta miljöarbete är ett strävsamt och mångfacetterat arbete i fullskala för hela vårt samhälle, och är i längden oerhört lönsamt för alla parter.

De senaste och mest detaljerade uppgifterna om att godstrafiken via vår hamn beräknas öka inom de närmaste fem åren till 2,5 gånger dagens eller något mer lämnades nyligen av Region Skånes trafikexpert Thomas Ney till ett stort antal politiker och tjänstemän under ett öppet möte som hölls i Vattentornets glasveranda, på initiativ av Folkpartiet i Trelleborg strax före jul. Vid detta möte framgick mycket klart för alla som var närvarande att den för vår kommun synnerligen positiva förväntade godsvolymutvecklingen av regionens experter bedöms komma att göra det helt oberoende av en framtida eventuell Fehmarn-Bältförbindelse. Båda länkarna behövs i framtiden.

Den danska kommer att behövas för att kunna avlasta de i dag hårt belastade järnvägsförbindelserna söder- och västerut via de danska öarna. Kanske kan en sådan förbindelse stå klar om ett decennium, troligare om två.

I Core-objektet Trelleborgs hamn är det fråga om en för hela EU kontinuerligt viktig vidareutveckling av vår hamn som en primär fortsatt sjölänk i de allt viktigare gröna korridorerna söder- och österut inom EU, mellan de svenska, tyska. och polska hamnarna.

Jag är stolt och glad över att ha fått förtroende att aktivt medverka till många av de mycket konkreta miljöåtgärder inom sjötransportverksamheten och biogasverksamheten som vår hamn och kommun nu är i full fart med att verkställa respektive redovisar som viktiga framtidslösningar i våra tjänstemäns planförslag.

Fortsatta miljöförbättringar ser jag som oerhört viktiga beståndsdelar i det strävsamma och tvärpolitiskt väl förankrade arbete på vår hemmaplan som utförs av vår kommun med att skapa en så god miljö som möjligt för alla oss som bor och verkar här i Sveriges sydligaste kustkommun, samtidigt som vi gör allt vi kan för att skapa en livskraftig kommun på alla verksamhetsområden.

Vi politiker måste nu öka farten när det gäller att få hit ersättningsindustrier i stället för de som flyttar utomlands till låglöneländer, och samtidigt göra allt vi orkar och kan för att göra det attraktivt att välja just vår kommun för de nya jobb som dessa kan skapa.

Det blir en god lokalisering för en utökad mekanisk industri att använda det östra industriområdet, dit vi också kan lokalisera mellanlagringar av exportgods till de östra regionerna i EU, med transporter sjövägen via vår hamn.

Ditt parti har, om jag hört rätt, börjat förstå att det är viktigt att skapa en sådan miljölösning i vår tid för detta östra industriområdes sammanlänkning med hamnverksamheten, och ser att det också går att åstadkomma.

I dag pågår en dragning av en fyrfilig väg från Svedala norrifrån fram mot vår tätort. Genom att framme i Trelleborg förgrena denna infartsväg från järnvägsviadukten norr om stadskärnan, i en gren in i stadskärnan för persontrafik respektive en gren utanför, öster om järnvägen, för tung trafik, med en fil i varje riktning längs järnvägens utsida för all hjulburen godstrafik till och från Östra industriområdet och därifrån vidare ner till vår hamns östra landfästen kan vi inom ett till tre år på ett mycket smidigt sätt, så fort det börjar behövas, börja leda bort all tung trafik som skall rulla vidare ombord respektive rulla i land, till ett östligt helt miljöanpassat yttre trafikstråk. Där kan också en omstigningsperrong för pågatåget med en lågprisparkering för pendlare få en god placering mellan järnvägen och en av våra många småbyar på Söderslätt.

Vi kan, utan att alls ta lantbruksjorden i anspråk, för den godstrafik som länkas hit norrifrån, använda oss av järnvägsvallens utsida från järnvägsviadukten norr om centralorten, och längs denna, med en fil i varje riktning, på den östra sidan om staden föra runt all norrgående trafik utan att den alls passerar stadskärnan. Så får länsstyrelse och Trafikverk fundera färdigt utan palavrar över hur den fortsatta färden norr om vår kommun per landsväg och järnväg upp till mellansverige, till västkusten och till Syd-Norge bäst länkas vidare.

Nilla Olsson
Sten Björk (S)
Så här jobbar Trelleborgs Allehanda med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons