Annons

Även småföretagen i Trelleborg behöver Rättviksmodellen!

I TA (den 2 juli) gick det att läsa att småföretagarna och dess anställda står för närmare 1/3 av de kommunala skatteintäkterna i vår kommun. Detta skriver företrädare för företagarnas organisationer i Trelleborg och hänvisar till rapporten ”välfärdsskaparna” som lanserades av Företagarnas riksorganisation under våren.
Publicerad 18 juli 2019
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vår kommun behöver med säkerhet förbättra sig på näringslivsfrågor, menar Ola Olsson (C).
Vår kommun behöver med säkerhet förbättra sig på näringslivsfrågor, menar Ola Olsson (C).Foto: Malin Palm

De vill vara med och bygga framtiden i vår kommun och då är det viktigt med ett samspel och en god kontakt med de lokala tjänstpersonerna på kommunen. Det är därför viktigt att myndighetsövningen är företagsanpassad och att nya regler förankras och anpassas efter de små företagen. Samspelet mellan småföretagaren och de kommunala tjänstepersonerna är viktig så att småföretagaren känner sig trygg i sina kommunikationer med den kommunala verksamheten.

Hur är då samspelet mellan småföretagarna och våra kommunala myndigheter? Det är en fråga som man bör ställa sig, speciellt då kommunfullmäktige i Trelleborg (den 27 maj) i år avslog en motion från Centerpartiet om att stärka det lokala näringslivet. Motionen hänvisar till ”Rättviksmodellen” som startade för fem år sedan i Rättvik och har sedan spridit sig över landet med stor framgång.

Annons

Denna motion röstades ner av Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna vilket är mycket märkligt eftersom Erik Lundström (KD) på påföljande kommunfullmäktige uttalade med stolthet att man i frågan om ”Prövnings- och tillsynsavgift för tobak” jobbade helt enligt Rättviksmodellen. Än märkligare blir det när man i flertalet av landets dagstidningar läser om moderater och kristdemokrater som uttalar sig om Rättviksmodellen, den ena mer positiv än den andra.

Dessa partier säger sig stödja det lokala näringslivet. Men gör de det i praktiken? Rättviksmodellen är ett nytt arbetssätt mellan kommun och företag där man som myndighet skall vara tillmötesgående. Man skickar inte ut föreläggande utan inleder en dialog med företagaren. Man ger goda råd och diskutera lösningar på platsen, precis som är innebörden av småföretagarnas debattartikel.

Rättviksmodellen med dess uppbyggnad och system har utvecklat såväl företagaren som de kommunala och statliga myndigheterna. Myndighetsbeslut måste dock fortfarande tas om inte förbättring har skett. Resultatet av denna modell har blivit ett mycket gott klimat mellan kommun och företag.

Ledorden i denna modell är:

Minskat regelkrångel, minskad byråkrati

Bättre förutsättningar för företagande

Förbättrat företagsklimat i kommunen

Ökad dialog mellan tjänstepersoner och företagare

Rådgivning i stället för myndighetsutövning

Detta är något vi i Centerpartiet skriver under på alla dagar i veckan men varför har M, SD och KD något emot det?

Annons

Är man emot förbättrat företagsklimat?

Eller kan det vara så att man inte är så pass rakryggade så man kan erkänna ett bra förslag trots det kommer från den politiska oppositionen?

Fler och fler kommuner har tagit efter denna modell som i dag accepteras av myndigheterna. Vår kommun behöver med säkerhet förbättra sig på näringslivsfrågor som småföretagarna skriver i sin debattartikel. Detta hade varit ett första steg, dock ville inte Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna vara med på båten.

Möjligheter till förbättring finns i högsta grad!

Ola Olsson (C)

Annons
Annons
Annons
Annons