Annons

Att vobba får aldrig bli ett tvång

Alla vi som har eller har haft småbarn vet säkert vilken en av de första frågorna som kommer upp på morgonen när barnet vaknat med feber eller kräkt under natten är: ”Vem ska stanna hemma från jobbet och vabba?” Inte minst aktuell är frågan nu när vi gått in i den månad som skämtsamt kallas för ”Vabruari”, eftersom många, inte minst barn, drabbas av förkylningar, influensa och magsjuka i februari.
Publicerad 1 februari 2018
Vi närmar oss ”Vabruari”. Många föräldrar arbetar trots att de vabbar, för att hinna med sitt arbete, skriver Marie Louise Arendt, Unionen.
Vi närmar oss ”Vabruari”. Många föräldrar arbetar trots att de vabbar, för att hinna med sitt arbete, skriver Marie Louise Arendt, Unionen.Foto: Jonas Ekströmer/TT

Vobba är emellertid något av ett nyord i vårt språk. Det innebär att du som har småbarn jobbar hemifrån samtidigt som du tar hand om ditt sjuka barn. Fyra av tio privatanställda tjänstemän i Skåne vobbar ofta eller alltid när de är hemma med sjukt barn, vilket är en ökning med 10 procentenheter på tre år. Och möjligheten att kunna vobba ser Unionen som något positivt.

Om du väljer det själv och det fungerar för både dig och ditt sjuka barn.

Annons

En ny Novusundersökning från Unionen visar emellertid att den vanligaste orsaken till vobb är att tjänstemannen behöver hinna med sina arbetsuppgifter och att det inte finns någon att lämna över arbetet till när man vårdar sjukt barn. Och det är här skon börjar klämma. Att nästan sju av tio tjänstemän i Skåne enligt samma undersökning vobbar för att hinna med arbetsuppgifterna och för att det inte finns någon att lämna över arbetet till leder till en ohållbar arbetsmiljö. Det visar mycket tydligt att fler företag behöver skapa rutiner vid tillfällig, oplanerad frånvaro. Det sjuka barnet och den fullmatade jobbdagen ska inte behöva bli till ett omöjligt pussel som drabbar den anställde av stress och press i onödan.

Att vabba, det vill säga att vårda barn som är sjuka, är en rättighet för alla föräldrar, medan vobb är en möjlighet att jobba hemifrån samtidigt som de tar hand om sitt sjuka barn. Det är viktigt att vi inte går mot ett arbetsliv där vobbande blir ett krav. Barnets behov av vård, omsorg och uppmärksamhet bör vara det som väger tyngst i valet mellan att vabba eller vobba, inte arbetsplatsens.

Inflytande över den egna arbetstiden och möjlighet att jobba hemifrån skulle underlätta för fler att få en bättre balans i arbetslivet. Dessutom bör arbetsplatsen jobba aktivt för att möten läggs på tider som möjliggör hämtning och lämning av barn.

På ett föräldravänligt jobb har du möjlighet att kunna påverka var och när du jobbar. För ett hållbart arbetsliv ska detta gälla oavsett om du vabbar eller vobbar.

Marie Louise Arendt

Regionchef

Unionen, region Sydväst

Annons
Annons
Annons
Annons