Annons

”Att tiga är inte alltid guld”

Vi i Vårt Söderslätt måste agera när styret med kommunstyrelseordförande Ann-Kajson Carlqvist (M) och Venzel Rosenqvist (M), ordförande i socialnämnden, far med osanning.
Publicerad 13 mars 2024
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Den 8 februari klockan 11.00 får personalutskottet, där vi Vårt Söderslätt är representerade, information om situationen rörande Anniki Tinnmark. På samma möte deltar också kommunstyrelseordföranden, samtliga kommunalråd och oppositionsråd, kommundirektör, HR-direktör samt ytterligare ett antal tjänstemän.

Kommundirektören är tydlig på mötet om att hon, på uppmaning av Venzel Rosqvist, ordförande i socialnämnden, sanktionerat av kommunstyrelseordföranden skall avsluta förvaltningschefens tjänst och påbörja rekrytering av en ny.

Annons

Det är anmärkningsvärt att när det politiska styret får frågor av media förnekar man kännedom om uppgörelsen och förnekar även att det skulle finnas politiska påtryckningar bakom beslutet. Man förnekar även att ärendet skulle ha varit uppe i personalutskottet.

”Det finns många frågetecken kring hur detta ärende hanterats.”
Axel Bengtsson, oppositionsråd Vårt Söderslätt

Det finns många frågetecken kring hur detta ärende hanterats. Dels de bakomliggande skälen till varför förvaltningschefen ombads att avgå, dels vilket ansvar sittande nämndsordförande har för den ekonomiskt kritiska situationen nämnden befinner sig i.

Att tiga är inte alltid guld, därför måste Vårt Söderslätt agera när desinformation ges utrymme i media.

Axel Bengtsson, oppositionsråd Vårt Söderslätt

Annons
Annons
Annons
Annons