Att ta politiskt ansvar

Det är tråkigt att gång på gång få lägga tid och kraft till att diskutera tillkortakommande från styret i Trelleborg. Återigen väljer man från styret att skylla på andra och gärna peka finger i stället för att ta ansvar för sin egen förda politik.
Publicerad 4 maj 2023
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Mathias Andersson angriper Socialdemokraterna för att de har en bättre könsfördelning, menar skribenterna.
Mathias Andersson angriper Socialdemokraterna för att de har en bättre könsfördelning, menar skribenterna.Foto: Andreas Mårtensson

När Trelleborgs Allehanda i en större artikel (den 4 maj) belyser den manliga dominansen på Trelleborgs politiska arena menar kommunalråden Erik Lundström (KD) och Mathias Andersson (SD) att det är mediernas fel. När Mathias Andersson hävdar att medierna kallar Trelleborgs fullmäktige för Iraks parlament kan man ju ställa sig frågan om vad som kom först? Kvinnors underrepresentation i fullmäktige eller mediernas syn på hur partierna hanterar representation?

Mathias Andersson fortsätter sedan med att angripa Socialdemokraterna för att de har en bättre könsfördelning. Då har han fått för sig att de varvade listorna gör att man inte får in kompetens, ivrigt påhejad av Ann Kajson Carlqvist (M) som tycker att man ska bygga på ett brinnande engagemang och kompetens. Mathias Andersson får till och med för sig att antyda att Socialdemokraternas ledamöter inte ens läser handlingarna till mötena.

Mathias Andersson hann också med att sprida sin bild över beslutet i kommunfullmäktige om stöd till Kvinnojouren och Brottsofferjouren

Bland annat att oppositionen vill stoppa höjningen av stödet på ett som han kallar för ”ett strukturerat sätt” och att man ville stoppa ett påskyndande av processen. Motionen från Miljöpartiet kom in i september 2022. Fram till fullmäktigemötet i april hade vi inte hört några livstecken om att det jobbats med ärendet.

Däremot ville man besvara motionen med att inte höja ersättningen och flytta framtida beslut till kultur- och fritidsnämnden. Samt att helt plötsligt påstods det man att man för samtal med andra kommuner. Svedala som är en av de aktuella kommunerna har i dagarna, i politisk enighet, fattat beslut om 3 kronor och 50 öre samt ett samarbetsavtal. Så det är svårt att se vem de diskuterar med.

”Motionen från Miljöpartiet kom in i september 2022. Fram till fullmäktigemötet i april hade vi inte hört några livstecken om att det jobbats med ärendet.”
Lennart Höckert och Birgitta Almroth (S)

Mathias Andersson fortsätter vidare med att oppositionen ljuger om att styret vill sänka stödet och att man fördröjer processen med en återremiss. Nej Mathias Andersson, oppositionen har inte sagt att styret vill sänka stödet och en återremiss hindrar inte processen. Detta eftersom det inte fanns något beslut innan om processen och inget i beslutsunderlaget som återremitterades heller.

Så nej, det är inte mediernas fel att det är en skev könsfördelning i fullmäktige i Trelleborg. Det är upp till partierna att välja representanter.

Så nej, det är inte brist på brinnande engagemang och kompetens hos partier med jämn könsfördelning. Det är direkt kränkande mot våra ledamöter att säga så.

Så nej, det är inte oppositionen som förhalar en höjning av ersättningen till Kvinnojouren och Brottsofferjouren. Det ansvaret ligger helt på styret.

Lennart Höckert (S), oppositionsråd

Birgitta Almroth (S), ordförande Socialdemokraterna Trelleborg