Annons

Att lösa polisbristen är ett nationellt samhällsintresse

Skjutningar i utsatta områden, många vapen i omlopp samtidigt som det är färre poliser ute på gator och torg påverkar allmänhetens förtroende för polisen. I vissa delar av regionen är det glest mellan polispatrullerna och det är svårt att komma vid alla larm. Polisbristen i hela region Syd påverkar tryggheten i samhället. För att vända utvecklingen och få fler till yrket krävs nu satsningar på lön och anställningsvillkor.
Publicerad 21 november 2017
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Det måste löna sig att arbeta för ett tryggt Sverige, skriver två representanter för Polisförbundet.
Det måste löna sig att arbeta för ett tryggt Sverige, skriver två representanter för Polisförbundet.Foto: Johan Nilsson/TT

En central del i vårt välfärdssamhälle är att människor ska slippa känna oro för att utsättas för brott, att polisen kommer när man larmar och att polisen har rätt förutsättningar för att utreda de brott som begås. Bristen på poliser – som står i främsta ledet i försvaret av både demokratin och rättsstaten – har utvecklats till ett allvarligt samhällsproblem.

Annons

I polisregion Syd innebär den akuta polisbristen att utredningshögarna växer. I september 2015 hade regionen 28 923 öppna ärenden vilket kan jämföras med 31 502 i år. Det innebär att fler brottsoffer eller misstänkta inte får sin sak prövad i tid. Polisförbundets har frågat medlemmarna om vad som krävs för att de ska stanna i yrket. Hela 64 procent svarade höjd lön. 58 procent uppgav att de aktivt planerar för ett yrkesliv utanför Polismyndigheten. Undersökningen visar också att var tredje polis uppger att man känner sig tvingad att arbeta övertid för att få sin ekonomi att gå ihop. Nu behövs en bred och kraftfull satsning på att göra polisyrket attraktivt för att stoppa avhoppen och för att få fler att söka sig till yrket.

Uppvärdera polisyrket. Kompetenstappet måste minska och fler måste vilja bli poliser. Då måste polisernas löner upp och arbetsvillkoren bli bättre.

Öka karriärmöjligheterna. Det måste finnas fler karriärvägar än att bli chef. Förkovring i sitt yrke eller specialisering ska återspeglas i lönen.

Utveckla chefsstödet. Chefer inom polisen måste få ett tydligt mandat och professionellt stöd. Det handlar om kompetensutveckling, administrativt stöd, nätverk och mer tid till att arbeta nära sina medarbetare i det vardagliga arbetet.

Satsa på forskning och utveckling. Genom att ha en akademiskt lärande organisation kan vi stärka polisyrket, effektivisera verksamheten och utveckla förbättrade arbetsmetoder. Professionen måste också stärkas med forskning.

Ska de politiska löftena om fler poliser blir verklighet krävs satsningar på polisen. Det är en nationell angelägenhet av största strategiska vikt, som dessutom har folkets stöd. En ny undersökning från Novus visar att poliser är den yrkesgrupp som flest anser bör få högre löner. Drygt tre av tio (31 procent) uppgav att just polisers löner bör höjas.

Det krävs satsningar för att ge Sveriges poliser en lön som står i proportion till det ansvar och de risker som följer med yrket. Det måste löna sig att arbeta för ett tryggt Sverige.

Lena Nitz

ordförande Polisförbundet

Sophia Willander

Ordförande Polisförbundet Syd

Annons
Annons
Annons
Annons