Annons

”Att ljuga är att hantera vår demokrati på ett ovärdigt sätt”

Jag har nu haft uppdraget som kommunstyrelsens ordförande i drygt ett år. De politiska diskussionerna vi har uppskattar jag mycket.
Publicerad 30 januari 2020
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
De politiska diskussionerna vi har uppskattar jag mycket, skriver kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin (M).
De politiska diskussionerna vi har uppskattar jag mycket, skriver kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin (M).Foto: Lars Thulin

Det blir tydligt för invånarna i Trelleborg hur olika partier prioriterar när vi diskuterar i kommunfullmäktige. Det blir tydligt vem som genomför det man lovat och vilka som mest är intresserade av den politiska debatten. ”Politiska beslut ska genomföras, inte diskuteras” är ett uttryck jag använt många gånger under 2019. Tydliga skiljelinjer mellan partier kommer att göra det lättare för väljarna att välja i valet 2022.

Det som nu nått anständighetens gräns är när lokala politiker far med osanning och försöker förklara bort beslut de själva varit med och tagit.

Annons

När det nu i Trelleborgs Allehanda (den 23 januari) dyker upp två lögnaktiga debattinlägg samma dag har jag fått nog. Vi kan inte ha lokala politiker som ljuger och inte står för sina egna beslut. Det är ett hot mot demokratin när lokala politiker är så desperata att de förvanskar sanningen för invånare i Trelleborgs kommun. Två tydliga exempel på detta är:

Rubin och eftertankens kranka blekhet är skriven av Anders Ahvander (SÖS). Detta inlägg kritiserar mig bland annat för att vi löser in fastigheter längs den tänkta ringvägsdragningen.

§ 45 Kuststad 2025 (2018), erbjudande frivillig inlösen bostadsfastighet inom vägområde

Detta är rubriken på ett ärende i kommunfullmäktige under Kvartettens styre där Söderslättspartiet ingick tillsammans med Socialdemokraterna, Centern och Miljöpartiet.

Bertil Larsson (SÖS) och Patrik Holmberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag står det vidare i protokollet.

Så här löd beslutet som SÖS och Centern yrkade bifall på:

”att godkänna dokumentet ”Strategi för fastighetsförvärv inom projekt Ringvägen”,

att avsätta 85 mkr för strategiska markförvärv och omkostnader inom ramen för ovan beslutad strategi,

att uppdra till tekniska nämnden att inleda och genomföra processen med fastighetsförvärv i enlig ovan beslutad strategi, samt

att till tekniska nämnden, med rätt att vidaredelegera till tjänsteperson inom den egna förvaltningen, delegera rätten att teckna överlåtelseavtal gällande markförvärv enligt ovan beslutad strategi. ”

Annons

Söderslättspartiet har aktivt drivit igenom en inlösen av fastigheterna och nu är det mig de ger skulden för att jag genomför ett av deras förslag som alla partier utom Miljöpartiet röstade för.

Exempel nummer två har rubriken Skulle du vilja gå tillbaka till jobbet på kvällen?.

Det är tre socialdemokratiska ledamöter i kultur och fritidsnämnden som beklagar att Tjejloftets verksamhet och fritidsgårdarnas verksamhet förändras och byter lokal.

Ett beslut de själva varit med och tagit i en helt enig nämnd. Så här stod det i den verksamhetsplan som antogs.

Från 2020 kommer även verksamheten på Tjejloftet att förändras. En ny typ av verksamhet som ligger i tiden är platsobundna verksamheter som nu kommer att testas.

Under 2020 kommer fokus ligga på att komma i ordning i nya lokaler för Gasverket, Backafall och Anderslöv. Dessutom ska ett fördjupat samarbete med skolorna vara prioriterat.

Politik handlar om att ha olika lösningar på de utmaningar och problem som finns i samhället.

Lägg fram ett motförslag så röstar vi om det eller föreslå en kompromiss så kanske vi kan enas.

Jag är beredd att lyssna. Men sluta ljuga för det är att hantera vår demokrati på ett ovärdigt sätt.

Mikael Rubin (M)

kommunstyrelsens ordförande Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons