Debatt

Att kasta tomater kring ett förlorat vårdval klär inte en styrande allians

Debatt Artikeln publicerades
Vi är oroliga för att patienter som behöver samarbete med skola och socialtjänst inte kommer att få tillgång till detta i vårdvalet, skriver fyra sverigedemokrater.
Foto: Åserud,Lise
Vi är oroliga för att patienter som behöver samarbete med skola och socialtjänst inte kommer att få tillgång till detta i vårdvalet, skriver fyra sverigedemokrater.

Alliansen i Skåne frågar sig i en debattartikel (den 11 februari) vad vi vill säga de 1 200 barn och unga som väntar i de vårdköer som Socialdemokraterna och även Alliansen skapat under sina styren.

Vårt svar är att vi lyssnar på professionen, och vi har inget ideologiskt intresse åt vare sig det ena eller andra hållet. Vårt intresse ligger helt i att få en god vård för skåningarnas skattekronor.

Vårdvalsutredningen visar på allvarliga risker såsom problem när det gäller jämlik vård, tillgänglighet, kvalitet, specialistutbildning för läkare och kontinuitet. Utbildningsplatser för specialistläkare kan påverkas negativt, och slutligen leda till en kompetensbrist inom området. Det har upprört Alliansen i Skåne att vi valt att avslå vårdval BUP eftersom Alliansen ser vårdval som den enda lösningen på köerna inom BUP. Alliansen har haft vårdvalen som ett av sina tyngsta vallöften och det är klart att detta är en öm tå vi trampat på när vi säger nej till vårdvalet.

Vi säger ja till privata verksamheter inom vården om vi ser att fördelarna överväger nackdelarna.

Sverigedemokraterna är folkets parti. Vi gör det som vi tror är bäst för skåningarna, för våra medarbetare och för den skånska sjukvården.

Vi är också oroliga för att patienter som behöver samarbete med skola och socialtjänst inte kommer att få tillgång till detta i vårdvalet. Om vårdval införs skapas en kraftig rörlighet inom alla personalgrupper och minskar kontinuiteten för patienterna.

Vi tar problemen med köerna som Alliansen och de rödgröna har skapat på största allvar men i stället för att införa ett samhällsekonomiskt kostsamt vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin förslår vi att anpassa anslagen och resurserna efter vårdbehovet i den egna verksamheten. Ge personalen som arbetar i vården mer inflytande och mandat. Lyssna på patientföreningarna som besitter värdefull kunskap.

Med tanke på alla negativa aspekter av ett vårdval vill vi i stället utreda möjligheten att specifikt upphandla utredningar inom de neuropsykiatriska området barn och unga, där vi i dag har väldigt lång väntetid.

Sverigedemokraterna är inte orsaken till tillgänglighetsproblemen, men vi kommer däremot kämpa för att komma till bukt med det. Men inte genom att rasera den befintliga verksamheten på köpet.

Niclas Nilsson (SD)

regionråd och gruppledare

Marlen Ottesen (SD)

regionråd

Johan Wifralius (SD)

regionråd

Camilla Nordström (SD)

politisk sekreterare