Annons

Arvodeshöjningarna är i grunden en demokratifråga

I en nyhetsartikel i TA som publicerades onsdag 21 december ställdes flera frågor till kommunstyrelsens ordförande Ann Kajson Carlqvist (M). I ett brev ger hon nu svar på frågorna.
Publicerad 28 december 2022
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Rådhuset Trelleborg
Rådhuset TrelleborgFoto: Tomas Nyberg

Jag vill börja med att förklara att hela målet med arvodesbredningens arbete var att få fler att på ett bra sätt kunna engagera sig i det politiska arbetet i Trelleborgs kommun.

Sedan vill jag att det nu tydligt kommer fram att det beslut som är fattat är att mitt arvode för 2023 kommer att bli 89 650 kr. Som KSO i Trelleborg har jag inga andra ersättningar, tjänstebil eller annat som förekommer i andra kommuner.

Annons

Efter den kritik som kommit så kommer mitt arvode för 2024 inte att vara 125 000 kr. Utan ligga stilla på den nu avtalade nivån.

Hur motiverar du en höjning som gör att du får ett större arvode än motsvarande politiker i de jämförbara kommunerna Landskrona, Ängelholm och Hässleholm, samt de större kommunerna Lund och Helsingborg?

Trelleborg är just nu i en historisk utvecklingsfas som kanske ingen annan stad i Sverige.

Vi skall bygga en helt ny väldigt stor stadsdel (Kuststaden) lägg därtill BCT, Idrottsstaden, förtätning av centrala Trelleborg och stora nybyggnationer i orterna runt om i kommunen. Denna utbyggnad kommer naturligtvis att innebära att vi även måste bygga ut den service som alla som bor i Trelleborg behöver t.ex. nya skolor, äldreboende osv.

Trelleborg har Skandinaviens största RoRo hamn som är 100% kommunalt ägd (som ordf. i Rådhus AB är jag personligt ansvarig). Vi skall bygga en ny infrastruktur med en ringväg och östlig infart till hamnen.

Trelleborgs kommun är med andra ord inte i en ”förvaltningsfas” utan i en utvecklingsfas,

Sedan bland annat Trelleborgs Allehanda har skrivit om nya politikerarvodena har frågan upprört många trelleborgare. Även statsvetare har uttryckt kritik. Hur ser du på det utbredda missnöjet?

Ja uppriktigt sagt så är en av de sakerna som förvånat mig mest att det är så många icke-Trelleborgare som har passat på att vädra sin frustration på b.la FB. Rådhuset har också fått in reaktioner på mail – med delvis rätt så hotfullt språkbruk. Många av dessa är från andra delar av landet.

Sedan är det självklart så att det väcker känslor när politikers arvoden förändras. Det har jag all förståelse för. Vi har också lyssnat på den kritik som kommit. Det gjorde vi också inför KF mötet som var den 19 december då vi backade på 2024 års arvode. Beslutet att vi i styret skulle bli fler heltidspolitiker till merkostnad kan jag förstå upprör känslor. Men att arbeta som politiker i Trelleborg idag skiljer sig mycket åt än för bara 5-6 år sedan. Det ställs allt högre krav på oss politiker. Beslut blir alltmer komplexa, beslut måste tas snabbare idag än förr i tiden och detta kräver att politikerna måste vara mer insatta i så många fler frågor än tidigare.

Det är tråkigt att förekommit så många felaktigheter kring arvodena. I en del media så skulle ”prislappen bli 5 miljoner dyrare i månaden” och trots att vi påpekat att detta var felaktigt så har man inte velat göra rättningar.

Annons

Tidigare var du själv som heltidsarvoderat kommunalråd men nu är ni fyra. Borde inte arbetsbördan därmed ha minskat snarare än ökat?

Nej det blir inte mindre jobb för det händer så mycket i Trelleborg och det är så många saker som vi vill utveckla. Vi behöver ha ett nära arbete med den dagliga kommunala verksamheten t.ex. bildning, social förvaltningen med vår äldre och ungdomar som inte har den lättaste vägen in i vuxen livet. Vatten, vägar, sophantering - allt skall fungera och utvecklas till det bättre och det krävs att vi politiker är närvarande och skapar de ramar som vi vill att all denna service skall ta.

I medborgarundersökningar ser vi att Trelleborg ligger lågt på olika demokratiparametrar. Detta vill vi naturligtvis åtgärda. Vanliga personer som bor i Trelleborg skall engagera sig politiskt, om det är för en Icke östlig hamninfart, mot fängelset eller mot vårt arvode är ju ett bra tecken på att det finns hopp om demokratin men vi måste jobba med det så att alla har möjlighet att uttrycka sin åsikt.

Trelleborgs kommuninvånare uppmanas att hålla igen, men ni styrande politiker får upp till 25 % mer i plånboken 2023. Hur tror du det här påverkar synen på politiker?

Denna fråga tycker jag att jag som kommunalpolitiker har svårt att svara på. Jag tror att detta syftar på lönerörelsen och detta är ju inget vi politiker skall lägga oss i. Det jag vill förtydliga är att vi inte väljer att göra generella ökningar på politiker arvodet (det är ofta riksdagsledamot arvodet som man använder som norm) då detta höjs från 71 500 till 78 600 enl. förslaget som ligger.

Isac Rubin (M) uttalande har gjort det tydligt att alla i Moderaterna inte är överens om arvodena. Tror du att frågan kommer att skapa en splittring inom partiet?

Nej det tror jag inte. Vi är 12 ledamöter i fullmäktige gruppen, av dessa så var 11 eniga. I ett så stort parti som Moderaterna är så finns det alltid medlemmar med andra åsikter men att säga att det är en splittring tycker jag inte med dessa siffror 11/1.

Isac Rubin menar på att grundbulten inom moderat politik är att slimma den politiska organisationen så mycket som möjligt för att hålla ner skattenivåerna. Hur tycker du att arvodena är förenliga med moderat politik?

Moderaterna vill att politiska beslut skall genomföras och inte att allt skall styras av tjänstepersoner. Vi, Moderaterna vill genomföra politik inte enbart administrera. Det krävs politiska beslut och att de genomförs. För att ha möjlighet att följa upp de beslut vi fattar så krävs en högre närvaro av politiken. Vi har trots att vi ökat arbetsinsatsen för politiken inte höjt skattesatsen.

Moderaterna i Trelleborg kommer inte att höja KSO arvode för 2024.

Annons

Ann Kajson Carlqvist

Kommunstyrelsens ordförande Trelleborg kommun

Annons
Annons
Annons
Annons