Annons

Är Trelleborg kommunen där visionerna går före verkligheten?

TA:s rubrik var lovande. ”Kommunen vill anlägga 2,5 km strand”. Men sedan satte nog många av de boende längs de östra delarna av sydkusten kaffet i vrångstrupen.
Publicerad 19 mars 2024
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vi uppmanar Trelleborgs kommun att skyndsamt sätta i gång med strandskyddsåtgärder i Beddingestrand!, skriver Beddinge strandskyddsförening genom sin ordförande.
Vi uppmanar Trelleborgs kommun att skyndsamt sätta i gång med strandskyddsåtgärder i Beddingestrand!, skriver Beddinge strandskyddsförening genom sin ordförande.Foto: Jenny Isaksson

Det nya skyddet mot översvämningar och erosion är inte alls tänkt som åtgärder mot den hårt stormdrabbade kusten. Det handlar i stället om kustskydd som ska skydda den framtida Sjöstaden. Stranden ska bli rekreationsområde och besöksmål för bad och promenad, men även fungera som klimatanpassning mot framtida havsnivåhöjningar. Vallar och sanddyner kommer att fungera som översvämningsskydd.

Sandfodringen är ett bra skydd mot erosion. Vad hela kalaset kommer att kosta är oklart, men byggherrarna bakom Västra sjöstaden, kommunen, kommer att få betala och en ansökan till MSB lär bli aktuell.

Annons

Det uppstår naturligtvis en del frågor för den som inte bor i Trelleborg eller råkar vara bland de potentiella nya invånare som får njuta av en ny sandstrand. De som redan bor längs kustens östra delar och har förlorat delar av fastigheter och allmänheten som nyttjar en av Sveriges vackraste stränder undrar på vilket sätt kommunen kommer att hantera den akuta situationen i det faktum att:

• Stränderna i Beddingestrand har ett stort värde för bad och rekreation för stora delar av invånarna i Trelleborgs kommun, sommargäster och turister.

• Det är av största vikt att stränderna i Beddingestrand skyddas och bevaras för framtiden och kan motiveras med den samhällsnytta som detta ger. Dock bör åtgärden omfatta hela sträckan mellan Tätörtsvägen och naturreservatet

• Den föreslagna lösningen med en samfällighet medför att ett orimligt stort och kostsamt ansvar för åtgärder som kommer alla kommunmedborgare till del, läggs på ett fåtal fastighetsägare. Denna lösning skulle medföra ett långtgående och oförutsägbart framtida ansvar för dessa. Flera möjligheter till finansiellt stöd ges endast till kommuner. Det är därför vår uppfattning att endast kommunen kan vara huvudman och finansiellt ansvarig för strandskyddsåtgärderna i Beddingestrand.

Det är säkert trevligt och bra med en ny sandstrand vid Västra sjöstaden, men glöm inte att vårda det kommunen redan har!

Vi uppmanar Trelleborgs kommun att skyndsamt sätta i gång med strandskyddsåtgärder i Beddingestrand!

Per-Anders Bengtsson, ordförande

för Beddinge strandskyddsförening

Annons
Annons
Annons
Annons