Annons

Är Sverigedemokraterna i Trelleborg demokrater?

Sverigedemokraterna har ordet demokraterna i sitt partinamn, men hur ser det ut i den politiska vardagen i Trelleborg?
Publicerad 8 juni 2023
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Mathias Andersson (SD) och Sven Lindkvist (S).
Mathias Andersson (SD) och Sven Lindkvist (S).Foto: Peter Ottosson/Anderas Mårtensson

På senaste kommunfullmäktigemötet, i den demokratiskt folkvalda församlingen, ville Sverigedemokraternas kommunalråd Mathias Andersson, som tillika är kommunstyrelsens vice ordförande, inte tillåta att den politiska oppositionen tog några enstaka minuters paus, ajournering, för att diskutera en uppkommen fråga. Han ville då att hela kommunfullmäktige skulle rösta om möjligheten till att genomföra ajournering, vilket hade tagit längre tid än själva ajourneringen.

Agerar en demokrat så?

Annons

Med styrets majoritet M+SD+L+KD så hade de kunnat rösta bort möjligheten för oppositionen att få några enstaka minuters paus, ajournering.

All heder åt kommunfullmäktiges ordförande Ulf Bingsgård (L), som vill ha en god stämning i kommunfullmäktige och som beviljade ajourneringen. Det är så demokrater agerar i moderna demokratier.

Vidare har den politiska oppositionen enligt kommunallagen möjlighet att skicka ärenden tillbaka till kommunstyrelsen och nämnderna vid ett tillfälle för att få ett bättre beslutsunderlag. Detta kräver att en tredjedel av de närvarande ledamöterna vill göra så och en sådan återremiss ska innehålla en motivering kring vad som ska utredas.

Sverigedemokraternas Mathias Andersson gjorde allt för att hindra detta och säger tydligt med maktens arrogans rakt ut i kommunfullmäktige att: Det sittande borgerliga styret inte kommer att utreda någonting överhuvudtaget om det blir en så kallad minoritetsåterremiss.

Detta skulle bara innebära att ärendet försenas en månad. ”Vad tror ni, ni ska vinna på återremissen? Mer än en månads tid. Det är det enda som kommer att hända. Den kan vi vara ganska överens om.”

Agerar en demokrat så?

Det borgerliga styret har bland alla sina fyra kommunalråd (!) ett kommunalråd som ska syssla med i första hand demokratifrågor. Han heter Henrik Silfverstolpe och är liberal.

Han sa inte ett ljud i ärendet, och tyckte väl att kommunalrådskollegan agerade fullt ut i demokratins tjänst?

Eller vad tyckte Henrik Silfverstolpe?

Sverigedemokraterna har också i kommunfullmäktige uttalat att det borgerliga styret ska ha alla presidieposter och att den politiska oppositionens representanter på insynsplatser inte ska få några handlingar inför presidiemötena.

Annons

Detta ska hemlighållas inom en mycket snäv krets.

Agerar demokrater så?

Trelleborgs kommun har efter valet 2022 drabbats av ett stort demokratiskt underskott, som inte på något sätt borde känneteckna vår kommun.

Försöken att tysta den politiska oppositionen har tyvärr närmast blivit styrets signum. Den demokratisynen känner vi igen från helt andra länder som vi sällan pratar positivt om.

Sven Lindkvist (S)

Annons
Annons
Annons
Annons