Annons

Är Söderslättspartiet trovärdigt?

Vid sidan om en mängd så kallade konsultrapporter med sakkunnigutlåtanden finns, mig veterligen, endast en vetenskaplig undersökning som har sin utgångspunkt i frågan om en östlig infart till hamnen i Trelleborg.
Publicerad 20 februari 2021
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Har Söderslättspartiet möjligen ändrat uppfattning i frågan om infarten till hamnen, undrar skribenten.
Har Söderslättspartiet möjligen ändrat uppfattning i frågan om infarten till hamnen, undrar skribenten.Foto: Mandus Örarbäck

I tron att vetenskap är jämförbart med vilken ”sakkunskap” som helst avfärdade Söderslättspartiet omedelbart undersökningen som icke trovärdig. Därmed gjorde partiet ett gruvligt misstag eftersom dess skribent inte kände till vad som skiljer vetenskap från annan kunskap. Denne borde överhuvud taget aldrig ha befattat sig med rapporten, utan fortsatt ha hållit sig till det doktrinstyrda Trafikverket och dess konsultrapporter. Om dessa, liksom partiets förslag till tråg och tunnlar, kan man nämligen tycka och tänka vad man vill. Men det kan man inte om vetenskap.

”Har Söderslättspartiet möjligen ändrat uppfattning i frågan?”
Stephan Bladh

Den tystnad som nu inträtt från Söderslättspartiet oroar oss väljare. Partiet har nämligen i åratal, på möten, seminarier och i media ihärdigt propagerat för en västlig infart. Med brist på respekt för inbjudna talare har partiets representanter avbrutit talarna med partipolitiska påståenden – eller som de själva kallat det: fakta – och till den grad stört dessa så att de tappat tråden i föredragen. Detta gäller inte minst kommunala seminarier och Rotarymöten i Trelleborg. Partirepresentanterna har vid dessa tillfällen alltid sett till att få ”sista ordet”. Mot bakgrund av det senare är det förbryllande att Söderslättspartiet nu frivilligt tycks avstå från att få sista ordet i debatten om rapportens trovärdighet. Har Söderslättspartiet möjligen ändrat uppfattning i frågan?

Annons

Har emellertid partiet inte ändrat uppfattning är det dess skyldighet att kontakta någon av de forskare vid LU, som enligt debattinlägget i TA (den 21 januari), påstås dela partiets uppfattning om trovärdigheten, och av vederbörande forskare kräva redovisning av de vetenskapliga grunderna för varför rapporten ”tappar sin trovärdighet”.

Redovisningen ska publiceras i TA och i traditionell vetenskaplig anda vara undertecknad med namn i klartext. Om Söderslättspartiet emellertid framhärdar i sin talande tystnad och ingen forskare vid Lunds universitet – genom ett debattinlägg i TA – bekräftar partiets påstående i TA den 21 januari, kommer Söderslättspartiets trovärdighet att ifrågasättas.

Stephan Bladh, forskare vid LU & GU

Annons
Annons
Annons
Annons