Debatt

Är lojalitet viktigare än kompetens?

Debatt Artikeln publicerades
Styret i Trelleborg värderar lojalitet över kunnande, skriver Anders Ahvander (SÖS).
Foto: Tomas Nyberg
Styret i Trelleborg värderar lojalitet över kunnande, skriver Anders Ahvander (SÖS).

Hur långt kan man driva politisk lojalitet? Vi har vid ett flertal tillfällen givit de styrande i Trelleborg möjlighet att välja in kompetenta och engagerade personer på olika poster. Men man har tyvärr prioriterat lojalitet hellre än kunnande.

Vi i den riktiga oppositionen har även vid flera tillfällen föreslagit kompetenta och intresserade kvinnor men även då har lojaliteten gått före. Detta är synnerligen beklagligt.

Vi tycker inte att det ska vara lojalitet eller partiboken som styr. Inte heller ska man i ”brist” på intresserade utse personer som faller till föga, för sakens och arvodets skull.

Bristen på kompetens när det gäller rena ekonomiska frågor har sedan länge varit ett stort problem. Detta gäller framförallt om man blir nominerad till något av våra kommunala bolag.

Detta kostar bara skattebetalarna mer och mer pengar i form av undermåliga beslut.

Vi i SÖS anser att det borde finnas kvalitetskrav på politiskt tillsatta personer eftersom det är otroligt viktigt med kompetens i de olika nämnderna och bolagsstyrelser. Det vore naturligtvis även önskvärt med erfarenhet från verksamheten.

Vi måste komma bort från att se arvodet från nämnder och kommunala bolag som ett apanage för en lång och trogen tjänst. Ett arvode ska ställas mot en motprestation i form av att åtminstone läsa in ärenden och vara beredd på att ta beslut. Brist på engagemang föder enbart förakt mot oss förtroendevalda.

SÖS anser, och har länge arbetat för, att även ledande tjänstemän som rekryteras ska ha erfarenhet av liknande branscher, gärna i ledande positioner, från näringslivet. Det förtjänas även att påpeka att det finns många oavlönade fritidspolitiker som gör ett fantastiskt jobb och som drivs av ett genuint engagemang. Enligt oss i SÖS har vi inte längre råd att fortsätta i gamla banor. I Trelleborg där besparingar varvas med höjda arvoden för att behålla makten och sina lojala ja-sägare är detta onekligen inte något som är till gagn för kommuninnevånarna.

Anders Ahvander, ordförande Söderslättspartiet