Annons

Är det försent för att kräva en folkomröstning om fängelset?

Besvikelsen blev självklart stor när domstolarna godkände kommunens detaljplan för fängelset men en antagen detaljplan är inte detsamma som att beslutet är slutgiltigt.
Publicerad 28 juni 2023
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Kriminalvårdens ambition är att fängelset ska vara färdigt 2028, det vill säga det finns god marginal utifrån detaljplanens ramar och byggprojektet måste inte stressas fram, skriver representanter för Fängelsefritt Trelleborg.
Kriminalvårdens ambition är att fängelset ska vara färdigt 2028, det vill säga det finns god marginal utifrån detaljplanens ramar och byggprojektet måste inte stressas fram, skriver representanter för Fängelsefritt Trelleborg.Foto: Mikael Fritzon/TT

Under 1990-talet antogs en detaljplan för en del av det område som kommunen nu avser att bygga kriminalvårdsanläggningen på. Denna gamla detaljplan låg vilande i nästan 30 år och kom dessutom aldrig att förverkligas.

Kommunens plan för fängelset har en genomförandetid om tio år, det vill säga senast 2032 ska projektet vara färdigställt. Kriminalvårdens ambition är att fängelset ska vara färdigt 2028, det vill säga det finns god marginal utifrån detaljplanens ramar och byggprojektet måste inte stressas fram. För de politiker som verkligen vill förankra beslutet om fängelset hos oss trelleborgare finns således gott om tid för att genomföra en folkomröstning i lugn och ro.

Annons

Tyvärr har de styrande partierna i kommunen röstat nej till ett tidigare initiativ till folkomröstning (från Centerpartiet). Hade de ställt sig bakom detta initiativ skulle en folkomröstning redan kunna vara genomförd och alla hade fått svart på vitt hur vi trelleborgare ser på fängelseplanerna. Fängelsefrågan är inte vilken fråga som helst. Eftersom fängelset kan anses vara en så pass ingripande åtgärd i vår kommuns utveckling skulle det finnas en stark poäng att inhämta medborgarnas åsikt om frågan och på så sätt få ett tungt mandat oavsett den fortsatta planeringen, men det kräver också politiker som har mod att lämna över makt från sig själv till medborgarna.

Sveriges politiska system bygger på representativ demokrati, att politikerna i exempelvis kommunfullmäktige representerar och kan ta beslut med stöd i medborgarnas förtroende såsom detta uttrycktes i det senaste valet. Sveriges riksdag och den tidigare Grundlagsutredningen ville dock stärka deltagardemokratin och menade att folkinitiativ för folkomröstningar är ett viktigt verktyg för att åstadkomma detta. Medborgarna skulle ges ett större inflytande över den politiska dagordningen och därmed också öka medborgarnas engagemang och intresse för kommunpolitiska frågor.

”Fängelsefrågan är inte vilken fråga som helst.”
Fängelsefritt Trelleborg

Ingen fråga i Trelleborgs politiska historia har väckt så mycket engagemang som fängelsefrågan. Kommunen har aldrig fått in så många yttranden avseende någon annan detaljplan (sannolikt inte heller någon annan kommun). Är det någon fråga som bör gå till folkomröstning är det frågan om fängelset.

Kommunfullmäktige har ställt sig bakom fängelseförslaget, ett förslag som vunnit laga kraft i de rättsliga instanserna. När Fängelsefritt Trelleborg får ihop namnunderskrifter från 10 procent av de röstberättigade medborgarna i kommunen kommer politikerna i kommunfullmäktige behöva ta ställning hur de ser på direktdemokratin avseende en av de frågor som väckt mest engagemang i kommunens historia.

För den politiker som vill finns det gott om tid att förankra beslutet hos oss trelleborgare, oavsett vad resultatet blir. Självklart är det lättare för politiker att inte gå igenom en sådan process, men då behöver vi alla ställa oss frågan om vi verkligen vill ha politiker som väljer den enkla utvägen i stället för att söka mandat för projekt av denna magnitud hos medborgarna? Uppenbarligen finns det tid för en folkomröstning, men finns intresset, finns modet?

Johan Nordahl, Emelie Lindsjö, Mari Flink, Ingemar Clementson, Magnus Andersson, Stefan Lindgren och Cecilia Andersson, för Fängelsefritt Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons