Annons

Är det den här utvecklingen vi vill se?

Polisen går ut med en informativ varning där oinbjudna gäster som kommer till avsides belägna gårdar kan uppfattas som aggressiva och envetna i sitt sätt att försöka komma in i bostaden.
Publicerad 30 januari 2020
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Staten har allvarligt misslyckats med en av sina kärnuppgifter, nämligen att säkerställa befolkningens grundläggande behov av trygghet och säkerhet, menar skribenterna.
Staten har allvarligt misslyckats med en av sina kärnuppgifter, nämligen att säkerställa befolkningens grundläggande behov av trygghet och säkerhet, menar skribenterna.Foto: Armando Franca

Man uppmanas att inte släppa in dem utan i stället ringa akut till polisen via 112. Incidenter har skett i Trelleborg, Borrby och Tomelilla. Även misshandel i samband med inbrott har skett.

Vilka gärningsmännen är vet vi inte, men polisen har satt in stora resurser för att finna dessa. Detta är bra. Samtidigt hörs dock alltfler röster som ifrågasätter varför polisen blivit så sparsam med att gå ut med signalement på gärningsmännen. I avsaknad av information skapas det mycket spekulationer och människor vet inte vilka iakttagelser som kan vara av vikt. Transparensen lyser med sin frånvaro.

Annons

Med ett otillräckligt antal poliser hinner polis inte fram i tid. Många upplever även att kriminaliteten har ökat under de senaste åren. Detta skapar otrygghet i samhället.

Sverige är unikt i att så många tror att dagens situation är både normal och självklar. 2019 hade vi över 236 bombdåd och 316 skjutningar. Situationen liknar inte något grannlands, exempelvis Norge eller Danmark. Det är en insikt som torde få även de mest inbitna att inse att vi behöver agera för att hejda den eskalering av våldsbrott som vi ser.

Staten har allvarligt misslyckats med en av sina kärnuppgifter, nämligen att säkerställa befolkningens grundläggande behov av trygghet och säkerhet. För att påkalla hjälp skapas det nu telefonkedjor grannar emellan med tanke på ovissheten när polisen kan komma. Människor ser över sina larm samt håller låst på dagen även när de är hemma. Det finns en påtaglig olustkänsla på bygden. Är det denna utveckling vi vill se, att det går mot medborgargarden för att skydda sig själv och sin egendom?

Det är av yttersta vikt att medborgarnas säkerhet och trygghet i all verksamhet får högsta prioritet. Detta uppnår vi bland annat genom ett tydligt tjänstemannaansvar, transparens i brottsrapportering och brottsstatistik samt en ökad detaljnivå i dessa. Vi vill se en förbättring av polisers arbetsvillkor, genom att frigöra administration till administratörer och låta poliser fokusera på sitt kärnuppdrag.

Våra medborgare bor i såväl rik stadsmiljö som i en levande landsbygd. Så ska det fortsätta vara, utan att säkerheten och tryggheten inskränks. Sveriges regering och riksdag måste nu på allvar ta krafttag och skydda landets medborgare. Så länge kriminaliteten och våldet i samhället fortsatt upplevs öka, kan vi inte annat än tro att regeringen abdikerat. Hög tid att agera.

Fredrik Körner

medlem i Medborgerlig Samling, Trelleborg

Bartosz Koc

medlem i Medborgerlig Samling, Österlen

Örian Wedekull

Annons

medlem i Medborgerlig Samling, Österlen

Gürhan Kaya

medlem i Medborgerlig Samling, Österlen

Annons
Annons
Annons
Annons