Debatt

Än en gång säger länsstyrelsen; Glöm ”ringvägen”!

Debatt Artikeln publicerades
Det är dags för ”hamnkramarna” att ta av sig skygglapparna och inse att det finns andra lösningar som är bättre än en hamninfart på öster, skriver Tom Magnusson (SÖS).
Foto: Tom Wall
Det är dags för ”hamnkramarna” att ta av sig skygglapparna och inse att det finns andra lösningar som är bättre än en hamninfart på öster, skriver Tom Magnusson (SÖS).

I mitten av april konstaterar länsstyrelsen återigen samma sak som Söderslättspartiet länge hävdat. Underlaget som kommunfullmäktige gick till beslut på om den östra hamninfarten var undermåligt och inte utrett på ett sätt som länsstyrelsen och Trafikverket kräver.

I länsstyrelsens remissyttrande över Trelleborgs trafikstrategi står det som avslutning: ”Trafikverket beslutade den 1 februari 2017 att dra tillbaka utpekandet av E6 Ringled Trelleborg som riksintresse enligt 3 kap 8 miljöbalken. Det innebär att en ringväg runt Trelleborg i form av nybyggnad samt omlokalisering av E6 inte är aktuell i riksintressesystemet. Kommunen behöver även fortsättningsvis ta hänsyn till riksintresse väg till hamnen, i sin nuvarande sträckning väster om Trelleborg, i all planering som kan påverka riksintresset.”

I klartext betyder det att det inte kan bli diskussioner om några statliga pengar till vägbygget innan det västliga infartsalternativet är utrett av Trelleborgs kommun på ett sätt som är gängse för myndigheterna. Åren och veckorna bara går och problemen med lastbilarna består.

De politiska skygglapparna är och har varit en guldgruva för diverse konsulter som blivit kontrakterade för att leverera de svar som politikerna och hamnen beställt för att motivera en östlig hamninfart. Tillsammans har de envist arbetat för den egna lösningen och fullständigt ignorerat vad länsstyrelsen och Trafikverket krävt sedan 2010 – att utreda det västliga alternativet, som de dessutom förordar. En prestige som slösat bort pengar som SÖS anser skulle gjort större nytta i byggandet av en tryggare välfärd för alla trelleborgare.

En ringväg till hamnen runt hela Trelleborg skulle bli runt 6-7 km längre än motsvarande från väster. Multiplicerar man det med uppskattningsvis 600 000 lastbilar om året blir det minst 400 000 lastbilsmil extra. Det är lätt att förstå varför länsstyrelsen lyfter avsaknaden av miljötänk i kommunens trafikstrategi. De konstaterar:

”Länsstyrelsen menar att målen i trafikstrategin bör kompletteras med att riksdagen sommaren år 2017 beslutade att införa ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige med nya klimatmål. De nya klimatmålen innebär att transportsektorns utsläpp ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med år 2010 och senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.”

Den 23 maj 2016 antog kommunfullmäktige ett dokument, ”Globalt ansvarstagande”, som inleds med ett konstaterande och ett löfte: ”Trelleborgs kommun har ett synnerligen ambitiöst och mångfacetterat miljöarbete som under en drygt tioårsperiod tagit avstamp i de nationella miljömålen. Nu behövs lokalt politiskt antagna miljömål, som kan utgöra ledstjärna i arbetet, för att ytterligare förhöja kvalitén i det fortsatta miljöarbetet.”

För oss i SÖS lyser den ledstjärnan två år senare med sin frånvaro, i lika hög grad som det sunda förnuftet länge gjort. Det som nu krävs är enkelt, Trelleborgspolitikerna i kommunfullmäktige måste riva upp beslutet om sin östra hamninfart och börja om från början. Precis som länsstyrelsen, Trafikverket och vi i SÖS krävt sedan åratal tillbaka. Det är dags för ”hamnkramarna” att ta av sig skygglapparna och inse att det finns andra lösningar som är bättre än en hamninfart på öster.

Tom Magnusson

Söderslättspartiet