Debatt

Allmännyttan är bra för Sverige

Debatt Artikeln publicerades
Tre s-politiker är kritiska mot tanken att sälja cirka 1 000 av Trelleborgshems lägenheter.
Foto: Lars Thulin
Tre s-politiker är kritiska mot tanken att sälja cirka 1 000 av Trelleborgshems lägenheter.

Nu börjar utförsäljningen av de kommunala bolagen. Först i tur står nu allmännyttan, Trelleborgshem. Ett välskött bolag som är väl fungerande och med en god standard på sina bostäder/fastigheter samt med stor omtanke till sina hyresgäster. Socialdemokraterna i Trelleborg motsätter sig denna utförsäljning.

Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde den 2 oktober framkom tydligt var de olika partierna har sin syn på allmännyttan, Trelleborgshems fastighetsförvaltning i Trelleborg. Eller är det bara ett synsätt att allmännyttan, Trelleborgshem, är en del i vårt samhälle som inte behövs, eller inte är bra nog för trelleborgarna längre.

I kommunstyrelsen kom ärendet upp om förslag till utförsäljning av en stor del Trelleborgshems lägenheter. Det lades fram olika förslag från de olika politiska partierna. Moderaterna föreslog 30 till 50 procent av Trelleborgshems lägenheter skall säljas ut. Detta motsatte sig deras styrande kolleger Kristdemokraterna som yrkade på att det direkt skulle fastställas att 50 procent av Trelleborgshems lägenheter skall utförsäljas. 50 procent motsvarar cirka 1 000 lägenheter.

Vi socialdemokrater motsatte oss detta genom att yrka avslag. Det finns i dagsläget inget ekonomiskt behov i Trelleborgshem att utförsälja bostadsbeståndet. Behovet av att sälja är mera ett ideologiskt behov än ett ekonomiskt.

Varför har vi då allmännyttan och därmed Trelleborgshem?

På 1930-talet i Sverige bodde många trångt och i mycket dåliga bostäder. Kraven växte på att samhället skulle ta ett större ansvar och en bostadssocial utredning tillsattes. När sedan kriget tog slut 1945, slog barnafödandet rekord. Byggandet hade legat nere länge och bostadsbristen var nu akut. Ett riksdagsbeslut om statliga lån gav kommunerna, genom de allmännyttiga bostadsbolagen, möjlighet att bygga goda bostäder åt alla.

Husen som byggdes var ljusa och rymliga, här fanns lekplatser och grönområden. Daghem, bibliotek och boende för äldre följde och Allmännyttan var med och skapade levande stadsmiljöer. Sverige blev unikt i Europa eftersom den allmännytta vi byggde inte bara blev socialbostäder för de sämst lottade utan också höjde livskvaliteten för alla. Den svenska modellen för allmännytta var född.

Allmännyttan är bra för Sverige. Den ger alla – oavsett ålder, ursprung, inkomst och familjesituation – möjlighet att bo bra, tryggt och prisvärt. Allmännyttan fungerar också som motor i områdesutveckling och bidrar själva, eller i samverkan med andra, till trygga och hållbara bostadsområden. Samtidigt som de på sin lokala och regionala marknad är en långsiktig och konkurrenskraftig aktör som bidrar till ökad tillväxt för sin kommun och region.

Trelleborgshem äger i dag omkring 2 000 hyreslägenheter men inom kort kan det vara hälften så många. I höst tas frågan upp i kommunfullmäktige i Trelleborg. Detta kan resultera i en försäljning av upp till 1 000 lägenheter.

Allmännyttan ger kommunerna möjlighet att ta sitt ansvar gällande allas rätt till ett hem.

Utan allmännyttan kan bostadsförsörjningsansvaret bli en mycket dyr affär för kommunen.

Allmännyttan är det enda bostadsbeståndet vi alla är med och styr över.

Vi socialdemokrater vill ha en stor och stark allmännytta med trygga hyresgäster. Vi säger bestämt nej till föreslagna utförsäljningar.

Vårt mål kommer alltid att vara en starkare allmännytta, tryggare hyresgäster och en mer jämlik stad.

Lennart Höckert

Anna Nordstrandh

Sven Lindkvist

Ordinarie S-politiker vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 oktober