Annons

Alliansens neddragningar kan slå hårt mot resenärerna lång tid framöver

Mitt i en pågående pandemi väljer det borgerliga styret i Region Skåne att skära ned i kollektivtrafiken.
Publicerad 26 september 2020
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skribenterna är kritiska till neddragningarna inom kollektivtrafiken i Skåne.
Skribenterna är kritiska till neddragningarna inom kollektivtrafiken i Skåne.Foto: Tomas Nyberg

Skåne är den enda storstadsregion i Sverige som i det här läget väljer att göra det. Nu kräver socialdemokratiska företrädare i regionen och i Skånes samtliga 33 kommuner att nedskärningarna stoppas.

Coronautbrottet under våren innebar en enorm påfrestning och nya utmaningar för hela samhället. Förutsättningarna för sjukvården ändrades och det kollektiva resandet sjönk som en naturlig konsekvens av kravet på att hålla avstånd.

Annons

Skåningarna tog pandemin på allvar och smittan har hittills legat på låga nivåer i Skåne. Dock ökade smittspridningen under sommaren och början på hösten. Spridningen har nu bromsat in en aning, men fortfarande registreras nya covid-19-fall regelbundet.

Detta sker samtidigt som fler reser kollektivt igen, vilket har lett till ökad trängsel i kollektivtrafiken. Vi har fått upprepade larm från både resenärer och personal om överfyllda bussar och tåg i Skåne. Nu senast är det Sveriges länsstyrelser som varnar för den ökade trängseln. För att undvika en ny smittspridning under hösten är det av största vikt att hålla avstånd – inte minst i kollektivtrafiken. För att det ska vara möjligt krävs det fler bussar och tåg i trafik.

Alliansstyret gör däremot tvärtom och Skåne är den enda storstadsregion som i det här läget skär ned i kollektivtrafiken. De hävdar att de behöver pengarna till sjukvården, men den argumentationen håller inte. Staten täcker de ökade kostnaderna i sjukvården. Lägg där också till att om människor kan undvika att bli smittade på tåg och bussar så kommer de inte att belasta sjukvården. Alliansens nedskärningar inom kollektivtrafiken riskerar i stället att öka smittspridningen och trycket på sjukvården.

Regeringen har redan avsatt tre miljarder för att täcka förlusterna i kollektivtrafiken så att utbudet kan bibehållas. Nu aviseras ytterligare två miljarder till kollektivtrafiken. Samtidigt riktar regeringen skarp kritik mot de nedskärningar i kollektivtrafiken som Alliansstyret gjort. Det finns inga giltiga skäl att skära ned på trafiken och riskera en ökad smittspridning samtidigt som Region Skåne tar emot miljardbelopp i stöd av staten. Dessutom har de generella statsanslagen ökat kraftigt till regionerna. Det finns pengar till att vidhålla turtätheten. Alliansen måste stoppa nedskärningarna och öka trafiken. De statliga pengarna ska användas i verksamheten – inte läggas på hög samtidigt som regionen skär ner på verksamheten.

Alliansens agerande med indragna turer får också konsekvenser för resenärerna och kommunerna i det långa loppet. Även om det just nu är ett lägre resande på vissa linjer och tider så gäller det att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Vi måste klara av att både hantera den pågående pandemin och dess effekter samtidigt som vi planerar för framtiden. De skåningar som reser kollektivt i höst måste kunna göra det på ett tryggt sätt.

På sikt måste det kollektiva resandet inte bara tillbaka till nivåerna innan corona utan även fortsätta öka. Vi ska underlätta så att fler åker kollektivt i stället för att ta egen bil. Det är nödvändigt för att bidra till en hållbar miljö och låg klimatpåverkan.

Då måste det vara möjligt att ta bussen eller tåget i hela Skåne – även utanför rusningstid. Vi vet hur svårt det är att återinsätta borttagen trafik. Därför riskerar Alliansens neddragningar att slå hårt mot resenärerna för lång tid framöver.

Än är inte coronakrisen över. Vi måste också möjliggöra en utveckling framåt. Vi kräver därför att det moderatledda styret i Region Skåne tar sitt ansvar och stoppar nedskärningarna och sätter in den trafik som behövs.

Henrik Fritzon

Region Skåne

Annons

Andreas Schönström

Region Skåne

Lennart Höckert

Trelleborg

Jörgen Nordh

Vellinge

samt övriga 31 företrädare för S i de skånska kommunerna

Annons
Annons
Annons
Annons