Annons

Alla tio skånska sjukhus är viktiga

Skåne behöver alla sina tio sjukhus. Vart och ett av dessa sjukhus fyller en viktig funktion. Centerpartiet arbetar inte bara för att de ska få vara kvar, utan också för att de ska få utvecklas.
Publicerad 19 augusti 2021
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Trelleborgs Lasarett.
Trelleborgs Lasarett.Foto: Tomas Nyberg

För oss är en nära vård viktig. Det ska vara en grundpelare i sjukvårdssystemet. De mindre sjukhusen behövs för att kunna klara den nära vårdens utmaningar. De fyller en viktig roll i den omställning som vården, både i Skåne och nationellt, genomgår.

En viktig beståndsdel i omställningen är den nya nivåbaserade indelning av sjukvården som har påbörjats i Region Skåne. Denna nya indelning handlar om att koncentrera ingrepp och operationer till vissa sjukhus, och låta dessa sjukhus få utveckla särskild kompetens och kunskap inom sina respektive områden. En princip som möjliggör för att vård kan flyttas ut från de större sjukhusen till de mindre, och som ger de små sjukhusen ett uttalat uppdrag om att vara ledande inom visa specialistområden.

Annons

Centerpartiet tycker det är viktigt att denna nivåbaserade indelning av sjukhusvården fortsätter, eftersom den bidrar till en förflyttning av vården till den plats där den utförs bäst. Det skapar förutsättningar för en hög kvalitet och bidrar till att våra resurser används mer effektivt i hela regionen. Det ger också de mindre sjukhusen möjlighet att bygga en stolthet inom de olika professionerna.

De mindre sjukhusen vill, och kan, få ansvara för många av de operationer som är vanligt förekommande i befolkningen. Genom att de mindre sjukhusen kan koncentrera uppdrag som idag är vitt spridda över alla sjukhus kan kvaliteten öka. Det enskilda sjukhuset gör då ett större antal operationer av samma karaktär, något som ökar erfarenheten, effektiviteten och yrkesskickligheten inom området. På så sätt kan även den upplevda kvaliteten och tryggheten hos de skånska patienterna öka.

En ökad koncentration av ingrepp på de mindre sjukhusen kan också vara en fördel för vårdpersonalens klinikförlagda utbildning. De små sjukhusen kan fylla en viktig roll för studenter och nyutbildade i deras introduktion, där de kan erbjudas en bred generell kunskapsbas samtidigt som de får utveckla sin yrkesskicklighet i en mer lärande, småskalig och familjär miljö, vilket är unikt för de små sjukhusen.

Använder vi de skånska sjukhusen på rätt sätt kan vi uppnå en förbättrad sjukhusvård för de skånska patienterna. Då får personalen också chans att bli än mer stolt över sin verksamhet – det ger en nära vård och livskraft i hela regionen.

Ulrika Axelsson (C), 1:e vice ordförande sjukhusstyrelsen Trelleborg

Warda Fatih (C), ordförande sjukhusstyrelsen Landskrona

Lars-Göran Wiberg (C), 1:e vice ordförande sjukhusstyrelsen Ängelholm

Annons
Annons
Annons
Annons