Annons

Alla politiker har ett ansvar att åter göra Trelleborg till något att vara stolt över

Inom näringsliv och i finansiella kretsar uppmanar man till rimliga ökningar av löner och arvoden.
Publicerad 4 januari 2023
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Att höja ersättningarna till de olika kommunalråden i Trelleborgs kommun samtidigt som arbetstagarna förväntas acceptera rejält minskade reallöner ger fel signaler, skriver Ola Olsson (C).
Att höja ersättningarna till de olika kommunalråden i Trelleborgs kommun samtidigt som arbetstagarna förväntas acceptera rejält minskade reallöner ger fel signaler, skriver Ola Olsson (C).Foto: Andreas Mårtensson

Pensionsbolaget AMF:s chef för ägarstyrning talar om påslag med högst 3 till 3,5 procent. Denna uppmaning känns rimlig med tanke på kommande löneförhandlingar och med en inflationstakt som är över 10 procent. Alltför stora lönepåslag kan sätta i gång hjulen i likhet med hur det var på 1970-talet där inflation och löner jagade varandra. Alla parter måste vara återhållsamma och inte bara arbetstagarna. Om företrädare för näringslivet och den offentliga förvaltningen med trovärdighet ska kunna hävda att löntagarna ska hålla tillbaka sina anspråk måste man vara beredd att göra samma sak själva.

”Om företrädare för näringslivet och den offentliga förvaltningen med trovärdighet ska kunna hävda att löntagarna ska hålla tillbaka sina anspråk måste man vara beredd att göra samma sak själva.”
Ola Olsson, Centerpartiet

Att höja ersättningarna till de olika kommunalråden i Trelleborgs kommun samtidigt som arbetstagarna förväntas acceptera rejält minskade reallöner ger fel signaler. Trelleborgs kommuns kommunstyrelseordförande får en höjning av arvodet med 25 procent och här visas ingen återhållsamhet. Den återhållsamhet som gäller börsbolagens styrelser bör även gälla inom den offentliga förvaltningen. Det är VD:n i näringslivet och i den offentliga förvaltningen som har det operativa ansvaret och är dess ledare. I vårt land har många VD:ar visat samhällsansvar med att i lågkonjunktur begränsa den egna löneökningen.

Annons

Trelleborgs Allehandas ledarskribent Petter Birgersson skriver i sin ledare (den 22 december) – ”Trelleborgs kommunfullmäktige förstår inte omvärlden. Kraftiga arvodeshöjningar i krigs- och kristider är en skam. Trelleborgs fullmäktige bör inkallas för ett nytt beslut.” TA:s ledarskribent hänvisar också i sin artikel till en känd börsprofil med ägande i stora svenska börsbolag. ”Ledningar och styrelser bör vara lika återhållsamma. I detta läge finns inga argument för att inte alla parter drar in svångremmen.”

Budskapet är klart men i kommunfullmäktige röstade bara Centerpartiet och Isac Rubin (M) emot de kraftiga höjningarna av arvode, Vänsterpartiet ville återremittera ärendet. Kommunfullmäktige klubbade de rejäla arvodeshöjningarna som bland annat ger kommunstyrelsens ordförande en höjning från 71 500 i månaden till 89 000 i månaden för 2023. Detta samtidigt som den kommunala politiska organisationen går från tre till sex kommunalråd. Samtidigt skriver en mycket uppskattad och saklig journalist på TA, Andreas Mårtensson, om att den riktiga oppositionen nu finns bland trelleborgarna efter att de två stora oppositionspartierna Socialdemokraterna och Vårt Söderslätt lagt ner sin oppositionsroll för pengar. Arvoden till de två stora oppositionspartierna och dess ledare innebar att socialdemokraternas oppositionsråd fick en lönehöjning med 26 procent till 71 500 kronor i månaden och Vårt Söderslätt motsvarighet erhåller ett arvode på 46 675 kr i månaden.

Centerpartiet, som är ett parti som står nära människan, ser hur prisstegringar på el, bränsle och många andra nödvändiga varor pressar hushållen. Människor med små marginaler i alla åldrar, kämpar med att klara sina räkningar. Tomatodlingen Nordic Greens la ner odlingen för vintern och Ångbagaren larmade om skenade räkningar och behov om neddragningar av sin verksamhet.

Centerpartiet begärde att de kommunala arvodena skulle frysas när vi är på väg in i en lågkonjunktur och därför känns det extra viktigt för alla oss politiker att överbygga klyftan som uppstått mellan politikerna i vår kommun och invånarna. De flesta trelleborgare är säkert stolta över vår världsledande industri, en tillgänglig kust och en boendekommun med intressant kulturhistorisk stadsmiljö men nu är det bara negativa politiska utspel som sätter Trelleborg på kartan.

Vi har därför alla ett ansvar, oavsett parti som förtroendevald i vår kommun att öka medborgarnas förtroende för oss valda politiker i vår kommun och åter göra Trelleborg till något som vi alla kan vara stolta över!

Ola Olsson, Centerpartiet

Annons
Annons
Annons
Annons