Annons

Alla förtjänar en fridfull jul!

Vi som samhälle kan aldrig acceptera att en människa utsetts för våld av de person den lever med och i det hem som ska vara en fristad och trygg plats. Var fjärde kvinna har under sin livstid någon gång varit utsatt för sexuellt, fysiskt eller psykiskt våld av en närstående. Tag en liten paus i julstöket och fundera på detta.
Publicerad 23 december 2021
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
För många har våldet blivit en vardag och det krävs en stor kraftansamling för att orka lämna en våldsam relation, skriver Ola Olsson och Charlotte Bossen (C).
För många har våldet blivit en vardag och det krävs en stor kraftansamling för att orka lämna en våldsam relation, skriver Ola Olsson och Charlotte Bossen (C).Foto: Fredrik Sandberg/TT

Var fjärde kvinna betyder att du som läser det här med stor sannolikhet antingen har drabbats personligen eller känner någon som har drabbats. Tyvärr är tystnadskulturen inom våld i nära relation stark och många kvinnor skuldbeläggs både av sig själva och av sin omgivning. För kvinnan är det många gånger enklare att förklara blåmärken med en spark av hästen i stället för att erkänna att den där perfekte pojkvännen, han som höll om henne så ömt på festen, sedan ägnade resten av natten åt att slå henne. Om hon nu fortfarande får gå på fester. Kanske har hon redan tvingats ge upp sina vänner? Hon som aldrig vill hänga med på något kul med er andra och har tusen olika ursäkter.

Man kan undra varför hon då inte lämnar sin man? För många har våldet blivit en vardag och det krävs en stor kraftansamling för att orka lämna en våldsam relation. Kvinnor som bryter upp och lämnar ett förhållande där de utsatts för våld fortsätter ofta att trakasseras och utsättas av den före detta partnern även efter uppbrottet. Eftervåldet blir nästa helvete. Uppbrottet kan bli långdraget och försvåras av byråkrati, ändlösa rättsprocesser och segdragna bodelningsprocesser.

Annons

Nu måste vi ta krafttag för att komma åt de samhällsstrukturer som möjliggör våldet. Bristande regelverk eller okunskap hos myndigheter ska inte underlätta för den som vill fortsätta att trakassera. Centerpartiet kräver att regeringen tar frågan om eftervåldet på allvar.

”Tyvärr är tystnadskulturen inom våld i nära relation stark och många kvinnor skuldbeläggs både av sig själva och av sin omgivning.”
Ola Olsson och Charlotte Bossen (C)

Den intensiva debatt som brann i våras om mäns våld mot kvinnor och det arbete som startades i dess spår får inte vara ett tomtebloss. Slagen, hoten och trakasserierna fortsätter oavsett vad samhällsdebatten riktar sitt fokus på. Det fokus som nu, med all rätta, läggs på gängvåldet får inte medföra att vårens arbete är ogjort. En politisk åtgärdsplan behöver därför inte bara komma på plats utan också växlas upp. När kvinnan funnit kraften att lämna ska samhället finnas där.

Centerpartiet och Centerkvinnorna föreslår:

• Ge Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att kartlägga eftervåldet och samverka med myndigheter för att höja medvetenheten och rättssäkerheten för dem som utsätts.

• I de fall frågan om vårdnad, boende eller umgänge tidigare har varit föremål för domstolsprocess bör den part som på nytt stämmer i domstol och förlorar betala även motpartens rättegångskostnader. Kvinnor ska inte behöva ruineras och skuldsätta sig för att mannen gång på gång kräver omprövning av vårdnadsbeslut.

• Psykiskt våld, men också risk för våld, trakasserier eller andra kränkningar måste påverka bedömningen i mål om vårdnad, boende och umgänge.

• Blivande domare och nämndemän ska genomgå utbildning om våld i nära relation.

• Regelverket för bodelning måste ses över så att bodelningsprocesserna blir snabbare och effektivare och inte kan förhalas av en trilskande part. Den som försvårar processen ska stå för processkostnaden.

• Öka stödet till brottsoffer- och kvinnojouren.

Samhället får inte ge den före detta partnern förutsättningar att fortsätta utöva makt och kontroll. Det är bara genom fortsatt kraftsamling som kvinnor kan återta makten över sina liv. Nu är det är upp till regeringen att leverera!

Annons

Ola Olsson, Centerpartiet Trelleborg

Charlotte Bossen, Centerkvinnorna Skåne

Annons
Annons
Annons
Annons