Annons

Alla barn måste inkluderas

Då antalet barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (autism, ADHD/ADD) ökar, behöver kunskapen inom dessa områden stärkas.
Publicerad 16 oktober 2023
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Kommunen har som mål att vara en skolkommun att räkna med, men då måste alla barn inkluderas, skriver sex representanter för Vänsterpartiet, Trelleborg i en debattartikel.
Kommunen har som mål att vara en skolkommun att räkna med, men då måste alla barn inkluderas, skriver sex representanter för Vänsterpartiet, Trelleborg i en debattartikel.Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

Den personal som jobbar med dessa elever måste ges rätt förutsättningar och kunskap för att förstå elevens situation. Det gäller i såväl skola, resursskola som anpassad skola. Elever med dessa svårigheter finns på alla skolor. Det är viktigt att personalen vet vad de olika diagnoserna står för och vilka svårigheter de medför.

Kunskap hjälper personalen att ge eleverna rätt förutsättningar så att de lyckas i skolan, i stället för att misslyckas. Att de får den start in i vuxenlivet som de förtjänar.

”Det är viktigt att personalen vet vad de olika diagnoserna står för och vilka svårigheter de medför.”
Kersti Engström, Agneta Granqvist, Bo Granqvist, Susanne Möller, Vera Pedersen, Berit Sjölin, Mats Sjölin och Sanne Sjölin, Vänsterpartiet Trelleborg
Annons

Därför har vi nu föreslagit att bildningsförvaltningen anordnar en utbildningsdag kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Förslaget ska nu utredas och vi hoppas verkligen att det leder till att förslaget genomförs. För ökad kunskap och med fokus på att hjälpa och motivera en utsatt grupp. För att kunna förstå elevens svårigheter och kunna ge rätt förutsättningar på individnivå. För att ta tillvara på varje elev och låta dem utvecklas. För allas lika värde.

Kommunen har som mål att vara en skolkommun att räkna med, men då måste alla barn inkluderas.

Kersti Engström, Agneta Granqvist, Bo Granqvist, Susanne Möller, Vera Pedersen, Berit Sjölin, Mats Sjölin och Sanne Sjölin, Vänsterpartiet Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons