Annons

Äldreomsorgen behöver en stark branschkultur

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat äldreomsorgen i vårt land och skriver i sitt pressmeddelande; ”Alla människor har samma rätt till vård utifrån sina behov, oavsett ålder eller var man bor. Lägsta nivå får inte vara för låg, inte ens under en pandemi. Vi ser brister i ansvaret för de äldre på särskilda boende, framför allt kring bemanning och kompentens, som gör att förutsättningarna saknas för att ge dem en god och nära vård och behandling utifrån det individuella behovet.”
Publicerad 7 april 2021
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Äldre över en viss ålder ska inte behöver ansöka om exempelvis hemtjänst, utan automatiskt få rätt till ett antal timmars hjälp, anser skribenterna.
Äldre över en viss ålder ska inte behöver ansöka om exempelvis hemtjänst, utan automatiskt få rätt till ett antal timmars hjälp, anser skribenterna.Foto: Gorm, Kallestad

I vårt land är det kommunerna som har huvudansvaret för äldreomsorgen. En rapport som också lämnats av Coronakommissionen visar brister i att skydda de mest sköra äldre samt att det finns strukturella problem inom äldreomsorgen. När socialtjänstlagen ändrades 2001 så står det ”att den enskilde skall ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra”. Därmed blev det accepterat att man inte tvunget ska bo hemma om man upplever stor otrygghet. Detta bryr sig kommunerna inte alltid om.

En annan gräns handlar om vår uppdelning hälso-, /sjukvård respektive omsorg, det förra med regioner som huvudman och det senare med kommuner som huvudman.

Annons

Samverkan mellan dessa borde ha fungerat på ett bättre sätt, vilket också visas i rapporten från Coronakommissionen. Undantag finns och ett sådant är Tiohundra som är ett samägt bolag mellan Norrtälje kommun och Region Stockholm. Smittspridningen i äldreomsorgen var här väsentligt lägre än i andra delar av länet. Arbetssättet var redan innan pandemin framgångsrikt men har tyvärr inte fått någon efterföljare på andra ställen i landet.

”På fler håll i vårt land förekommer många spännande utvecklingsarbeten som för sällan sprids till andra verksamheter.”
Ola Olsson och Birgitta Sjögren (C)

Uppdelningen vi har när det gäller självstyrande kommuner och regioner som blir alltmer beroende av statliga bidrag är som en modell som måste få en annan styrning. Kvalitet, teknik, en starkare branschkultur och ökad kunskap behövs för att bygga en bättre äldreomsorg i framtiden. På fler håll i vårt land förekommer många spännande utvecklingsarbeten som för sällan sprids till andra verksamheter. Avsaknaden av en branschorganisation märks. Det finns helt enkelt inte ett gemensamt organ för utveckling och kunskapsspridning oavsett huvudman eller kunskapsområde.

Verksamheten inom äldreomsorgen styrs i regel från toppen av teoretiska modeller om effektivitet och ekonomi. Människor är inte maskiner, däremot måste synsättet kvalitet få ökat genomslag. Kvaliteten måste drivas med ständiga förbättringar och få genomslag i hela verksamheten.

I vårt land har vi en demografisk utveckling som gör att vi lever allt längre och det är kommunerna som har ansvaret på äldreboende och hemsjukvården och måste således satsa mer på äldreomsorgen för att tillgodose de ökade underlagen. Äldreomsorgen och de anställda som utför det praktiska och vårdande arbetet måste få mer möjligheter till påverkan över sin egen arbetssituation.

En förbättrad äldreomsorg når vi genom:

- En tryggare vård med en fast vårdkontakt.

- Ökad valfrihet, det innebär att äldre över en viss ålder inte behöver ansöka om exempelvis hemtjänst, utan får automatiskt rätt till ett antal timmars hjälp. Man får sedan bestämma själv vad som ska ingå i den hjälpen.

- Att införa ett hälsovårdsprogram med förebyggande hälsoarbete för äldre.

Ola Olsson och Birgitta Sjögren, Centerpartiet Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons