Annons

Äldreomsorg är en prioriterad fråga för Vänsterpartiet

TA:s valpatrull redovisade den 14 juli de tre största partiernas syn på pensionärernas frågor angående trygghet, kollektivtrafik och besparingar i äldreomsorgen. Så här skulle vi i Vänsterpartiet helt kort vilja svara.
Publicerad 19 juli 2018
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vänsterpartiet prioriterar frågor som rör äldre, skriver representanter för partiet i Trelleborg.
Vänsterpartiet prioriterar frågor som rör äldre, skriver representanter för partiet i Trelleborg.Foto: Pontus Lundahl/TT

Vi menar att tryggheten kan förbättras om stadsmiljön anpassas. Bättre belysning är en åtgärd, men vi tror också att det är viktigt att stadskärnan blir mer levande och då behövs det mer bostäder i centrum. Trygghet skapas genom möten, centrum är alldeles för öde på kvällarna. Därutöver är det viktigt med poliser som är synliga och att trottoarerna fredas från cyklister.

Tillgång till läkare, sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal i tillräcklig omfattning ska garanteras, kommunen måste bli en attraktiv arbetsgivare. Vi vill att kommunen inleder försök med minskad arbetstid med bibehållen lön där kvinnodominerade områden prioriteras t ex kommunens vårdinrättningar. Vi vill ha en helhetssyn på vården där alla länkar i vårdkedjan samarbetar. En viktig trygghetsfaktor är att lasarettet i Trelleborg får utvecklas, inte avvecklas.

Annons

Trelleborg behöver fler seniorbostäder och andra alternativ till dagens särskilda boenden. Ensamhet och isolering är ett problem och vi menar att äldre som vill flytta till någon typ av gemensamt boende ska få möjlighet att göra det.

Vad gäller kollektivtrafiken så vill vi att det ska vara gratis för de som fyllt 70 år, det är också viktigt för att bryta en isolering.

Med växande behov och en ökande andel äldre är äldreomsorgen ett prioriterat område för Vänsterpartiet.

Kersti Engström, Peter Forssell, Lena Lundberg, Vera Pedersen, Emmy Sartell, Berit Sjölin och Mats Sjölin

Vänsterpartiet Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons