Annons

Aktiviteter i balans ger bättre psykisk hälsa

Ingen energi och svårt att somna. Lättirriterad, orolig och svårt att koncentrera sig. Hjärtklappning, yrsel och besvär med magen. Tyvärr är dessa symtom alltför vanliga i Sverige i dag. Stressrelaterad ohälsa har blivit ett av våra största samhällsproblem, men det går att vända trenden.
Publicerad 24 oktober 2019
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skribenterna anser att alla som upplever stressrelaterad ohälsa och som söker hjälp genom primärvård eller företagshälsovård i Skåne ska erbjudas kontakt med en arbetsterapeut.Foto: CHRISTINE OLSSON / TT

Enligt Försäkringskassans statistik från i år kan mer än 48 procent av Sveriges sjukskrivningar relateras till psykisk ohälsa. Motsvarande siffra i Skåne är 47,1 procent. Psykisk ohälsa är därmed den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Under ett år drabbas en miljon svenskar i arbetsför ålder av symtom i form av ångest, oro, nedstämdhet eller sömnstörningar. Det är nästan 20 procent av den totala arbetskraften. Sjukskrivningstalen är särskilt höga bland kvinnor, ur ett nationellt perspektiv är det ungefär 2,5 gånger vanligare att en kvinna drabbas.

Under andra kvartalet i år var 6 865 kvinnor och 2 685 män sjukskrivna med psykisk ohälsa i Skåne. Detta medför ett stort personligt lidande för de personer och familjer som drabbas, men det kostar också samhället mycket i ökade kostnader för sjukförsäkring och hälso- och sjukvård samt minskade skatteintäkter. Situationen är ohållbar, men det finns insatser som enkelt kan skapa förutsättningar för förändring. Ett sätt är att använda de olika kompetenserna som hälso- och sjukvårdens professioner besitter mer effektivt.

Annons

Den 27 oktober firas Arbetsterapins dag över hela världen. I samband med detta vill vi lyfta hur arbetsterapeuters kompetens kan användas för att minska den stressrelaterade ohälsan.

Många förknippar kanske yrket främst med hjälpmedel eller handrehabilitering, men det finns mycket mer en arbetsterapeut kan bidra med. Inom arbetsterapi talar vi ofta om aktivitetsbalans – balans mellan arbete och fritid, mellan det vi människor vill och det vi måste göra. Den som upplever stressrelaterad ohälsa har i många fall utvecklat symtom som beror på den vardag som hen är mitt uppe i. Ofta är det svårt att själv se, och än mindre föreslå, strategier för att komma ur ekorrhjulet. Inom arbetsterapin finns det flera evidensbaserade behandlingsprogram som kan skapa förändring av den egna vardagen. En arbetsterapeut kan ge stöd för att nå aktivitetsbalans, hantera vardagen bättre, hitta nya sätt för att klara av svårigheter samt att skaffa, och behålla, en hälsosam livsstil.

Den ökande psykiska ohälsan är ett samhällsproblem som måste tas på allvar. Alla som kan behöver dra sitt strå till stacken om vi ska lyckas vända trenden. Vi anser att alla som upplever stressrelaterad ohälsa och som söker hjälp genom primärvård eller företagshälsovård i Skåne ska erbjudas kontakt med en arbetsterapeut. På både kort och lång sikt kan det främja den psykiska hälsan samt minska sjukskrivningstalen. Det är en vinst för både individ och samhälle.

Fredrik Linné

kretsordförande

Jenny Nilsson-Tornberg

professionstrateg

Nellyan Leiva-Lundström

arbetsmiljöstrateg

Skånekretsen för Sveriges Arbetsterapeuter

Annons

Ida Kåhlin

förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter

Annons
Annons
Annons
Annons