Annons

Äganderätten är grunden i vårt samhälle och behöver ett starkare skytt

En av grundbultarna i det svenska samhället är att äga och kunna bestämma över sin mark samt det man äger. Att äga innebär att det finns såväl ansvar som stolthet i dag liksom i framtiden.
Publicerad 16 januari 2020
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ola Olsson (C) skriver om strandskyddet och menar att det inte kan vara rätt att det finns ett allmänt förbud mot att bygga nära stränder, vare sig det rör sig om en sjö, liten bäck eller damm.
Ola Olsson (C) skriver om strandskyddet och menar att det inte kan vara rätt att det finns ett allmänt förbud mot att bygga nära stränder, vare sig det rör sig om en sjö, liten bäck eller damm.Foto: Olle Nilsson

De ekonomiska och ekologiska värdena vill man ständigt utveckla och föra vidare till kommande generationer. Ansvaret för marken har man under den tiden man använder densamma. Som markägare vårdar man dessa biologiska värden som finns i vår natur i dag samt överlämnar dem till nästa generation. Tyvärr har utvecklingen också inneburit begränsningar och vårt ägande av den egna marken är inte längre lika självklart. Det som ställs mot det egna ägande är begränsningar från de allmänna intressena. Dessa intressen förstår inte alltid konsekvenserna av att begränsa den privata äganderätten.

Strandskyddsreglerna har Centerpartiet under en lång tid haft en kritisk inställning till, samt dess inskränkningar av äganderätten. I Januariöverenskommelsen och de förhandlingar som pågår finns förslag till en omfattande omarbetning av strandskyddet. Det kan inte vara rätt i nuläget att det finns ett allmänt förbud mot att bygga nära stränder, vare sig det rör sig om en sjö, liten bäck eller damm. Dessa frågor måste kunna hanteras på lokal nivå och bedömas utifrån sina egna förutsättningar och inte som i dag genom ett statligt regelsystem. Biotopskyddsinventeringen som regeringen inlett lyckades Centerpartiet stoppa och den kunde ha inneburit stora bekymmer för både natur och privat verksamhet.

Annons

Strandskyddets förändring är lika viktigt för Centerpartiet som sunda och väl avvägda inventeringar av nyckelbiotoper. Dessa frågor är viktiga och bör skyndsamt hanteras så att man hittar en samklang mellan privata ansvarstagande genom äganderätten som de allmänna intressena. Länsstyrelsen, som är statens förlängda arm, köper ekologiskt intressanta marker, detta kan kännas mindre viktigt men tyvärr kan konsekvenserna bli stora om det inte finns en tydlig plan för hur marken skall hanteras. Marker som sköts av samhället har många gånger en sämre ekologisk status än de som brukas av privata markägaren. Våra naturreservat måste bildas med försiktighet och god planering.

Centerpartiet eftersträvar och arbetar för att den här typen av beslut skall ske på lokala och regionala nivåer. På de lokala planen finns kunskapen som hur varje enskilt markområde skall användas. Arbetet pågår och det finns mycket kvar att förändra. Det gäller att stärka vår miljö och den privata äganderätten samt att stad och landsbygd utveckla tillsammans.

Trelleborg i januari 2020

Ola Olsson

kommunfullmäktigeledamot för Centerpartiet

Annons
Annons
Annons
Annons