Debatt

‪Bredbandsutbyggnaden pågår‬

Debatt Artikeln publicerades

Svar till Gunilla Thysell (SÖS) (den 21 juni).

Utbyggnad av optofiber är en mycket viktig framtidssatsning. Trelleborgs Bredbands AB bildades 2012 och är kommunens bolag med uppdrag att bygga ut optofibernätet i hela kommunen. Bolaget ska enligt nuvarande ägardirektiv verka på marknadsmässiga grunder, och därmed finansiera sina utbyggnader självständigt.

Gunilla Thysell hävdar att Trelleborgs kommun är en av de sämsta i Skåne på utbyggt bredband via fiber. Post- och telestyrelsens statistik för 2013 ger emellertid en mer nyanserad bild. I Trelleborgs kommun har 26 procent av hushåll och företag tillgång till bredband med 100 mb/sekund. Därmed ligger Trelleborgs kommun på plats 15 i Skåne, av totalt 33 kommuner. Vi har mycket arbete framför oss, men vi är inte bland de sämsta som Gunilla Thysell hävdar.


Däremot är det rätt att områdena utanför tätorten i vår kommun släpar efter. Just därför satsar nu Trelleborgs Bredbands AB på utbyggnad utanför tätorten. Just nu pågår slutarbetet med att ansluta Skåre by med omnejd till fibernätet. Min ambition är att vi även ska erbjuda resterande områden i sydvästra kommundelen, Tivolihusen och Kurlands by, fiberanslutning under 2014 eller 2015.

Under 2013 kunde Trelleborgs Bredbands AB samförlägga med gasledningen från Kapphög norr om Trelleborg ut mot Jordberga. Denna tomslang öppnar upp för utbyggnader i stora delar av den östra kommundelen under de kommande åren.

I bolagets strategiska plan finns ambitionen att erbjuda fiber till i genomsnitt 700 hushåll/företag per år. Med 40 procents marknadsandel för Trelleborgs Bredbands AB uppnås då det nationella målet om 90 procent till 2020.

Tillskjutande av ekonomiska medel till bolaget skulle naturligtvis vara positivt för fiberutbyggnaden. Utbyggnaden står emellertid inte och faller med detta. Det är möjligt att som idag finansiera utbyggnaden med anslutningsavgifter, lån och positiva driftsresultat. Men tillskott från ägaren skulle för all del vara välkomna. Enklaste sättet att tillskjuta pengar är om kommunen som ägare avstår från att ta utdelning.