Annons
Innehåll från VISIT TRELLEBORG

Jakten på Trelleborgs själ – bidra med dina visioner

Ett härligt ställe att bo på, ett attraktivt turistmål, en smart plats att investera i, en bra plats för företagare att göra affärer på – bilden av vad Trelleborg egentligen är ska nu sättas samman. – Nu tycker Trelleborgarna till – sedan formar vi framtiden tillsammans, säger Maarja Edman, VD på Visit Trelleborg.
Den här texten är en annons. Den är inte skriven av tidningens journalister.

Bilden av Trelleborg ägs av kommuninvånarna, näringslivet, föreningslivet, barn och unga – tillsammans. Alla med anknytning till kommunen ser den på sitt sätt, ur sitt perspektiv. Och vad det är som de ser, vill Visit Trelleborg nu fånga upp.

– Vi behöver tillsammans sätta bilden av Trelleborg, konstaterar Maarja Edman, VD på Visit Trelleborg.

Bakgrunden är ett flertal storsatsningar i kommunen, där bland annat hamnen flyttas och ger plats åt tusentals nya bostäder och Business Center Trelleborg blir en ny stor företagshub. Utöver det satsas det även från näringslivet, föreningslivet och privatpersoner.

– Trelleborg står inför den största utvecklingsfasen i sin historia. Här finns så många som satsar och vill framåt, den kraften ska vi använda så att det kommer alla kommuninvånare till gagn. För att lyckas måste vi nå de som funderar på att flytta hit eller investera, och det kräver att vi blir vassare i vårt sätt att kommunicera om Trelleborg, säger Maarja Edman.

– Ett första steg att identifiera vad Trelleborg är för att få en gemensam, röd tråd i vår kommunikation, säger Maarja Edma, VD för Visit Trelleborg.
– Ett första steg att identifiera vad Trelleborg är för att få en gemensam, röd tråd i vår kommunikation, säger Maarja Edma, VD för Visit Trelleborg.Foto: Visit Trelleborg
”Här finns så många som satsar och vill framåt!”

Därför har Visit Trelleborg tillsammans med kommunen inlett ett arbete med att forma en platsvarumärkesstrategi.

Konkret handlar det om att få människor att få upp ögonen för hela kommunen, både centralorten och byarna runtomkring. Fånga upp alla de som funderar på att flytta, vill semestra, investerare och företagare som vill etablera sig.

– Ett första steg att identifiera vad Trelleborg är för att få en gemensam, röd tråd i vår kommunikation, säger Maarja Edman som har tidigare gjort en liknande resa som analysansvarig för Höga kusten-regionen.

– Nu är det mycket som händer här och det måste vi nå ut med till omvärlden. Vi som bor och verkar här är stolta över vår plats på jorden – och det vill vi att fler ska bli.

Redan nu pågår en attitydmätning bland kommuninvånarna. Nästa steg i processen är att Visit Trelleborg och kommunen bjuder in till en digital medborgardialog.

– Här finns så många som satsar och vill framåt, den kraften ska vi använda så att det kommer alla kommuninvånare till gagn, säger Maarja Edman, VD på Visit Trelleborg.
– Här finns så många som satsar och vill framåt, den kraften ska vi använda så att det kommer alla kommuninvånare till gagn, säger Maarja Edman, VD på Visit Trelleborg.

Dialogen kommer pågå under hösten och målet är att bilden av hela kommunen ska formas ur fyra perspektiv:

Leva – hur det ska vara att leva här

Verka – hur vill vi att det ska vara att driva företag och föreningar?

Investera – vad attraherar företag och investerare att välja oss?

Besöka – hur får vi fler människor att upptäcka vår plats?

”Det kommer att finnas verktyg som på ett engagerande sätt kan bjuda in till vår goda livsmiljö.”

Inbjudan kommer att gå ut i form av publikt annonserade länkar i sociala medier och annonsering i Trelleborgs Allehanda.

– Håll utkik efter dem! Vi vill att alla ska delta och bidra med sin vision, från pensionärer och företagare till barnfamiljer och föreningar. Vi blir samskapande när så många som möjligt är delaktiga i medborgardialogen.

Resultatet kommer alla inblandade parter till del. När man enats om en gemensam identitet blir det lättare att beskriva sin egen plats och man blir bättre på att tränga igenom bruset.

– Den lokala handbollsföreningen ska till exempel kunna räcka upp handen och ta nästa DM-final, och enkelt berätta om vår del av Skåne. Ett tydligt platsvarumärke gör alla sådana initiativ lättare, säger Maarja Edman.

Processen är klar i slutet av januari. Därefter ska kommunen skapa en varumärkesplattform, som blir fri för alla att utnyttja. Oavsett om du är företagare, idrottsförening eller privatperson. Där kommer det finnas verktyg som på ett engagerande sätt kan bjuda in till hela kommunens goda livsmiljö.

Med ett tydligt platsvarumärke blir det lättare för alla att bidra till att sprida bilden om Trelleborg.
Med ett tydligt platsvarumärke blir det lättare för alla att bidra till att sprida bilden om Trelleborg.Foto: Jenny Brandt

Vill du vara med och forma bilden av Trelleborg?

Håll utkik efter medborgardialogen – den pågår veckorna 45–47 och inbjudan kommer att gå ut i form av annonserade länkar i sociala medier och annonsering i Trelleborgs Allehanda.

Läs mer om Visit Trelleborg här

Denna text är en annons och är inte producerad av redaktionen. Vill du veta mer om hur vi arbetar med denna typ av material får du gärna kontakta oss på native@gotamedia.se