Webb-tv

16/12 16.43

Integrationskören sjunger på sista versen

01:04
. . .

Kören startade som ett integrationsprojekt på ABF:s initiativ. På lördagen höll man en avslutningskonsert på Rådhustorget. Nu hoppas de kunna återuppstå med nya körledare.