Webb-tv

Nyheter 25/05 12.30

Huset där brandmännen kan öva säkert

01:35
. . .

Räddningstjänsten i Trelleborg har fått en ny plats där man bland annat kan öva på rökdykning och alternativa släckinsatser. Hör yttre befäl Per Holm berätta mer – och se hur elden drar fram genom byggnaden.