Webb-tv

09/04 14.45

Vetets väg från lastbil till fartyg

00:22
. . .

Under två dagar anländer 97 lastbilslaster med spannmål till Trelleborgs hamn.